πιστοποίηση

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης ISO, HALAL, HACCP, HOTEQ500 και 7 Star σύμφωνα με τα ειδικά και διεθνή πρότυπα των υπηρεσιών τουριστικού τομέα.


πιστοποίηση

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης καλών γεωργικών πρακτικών, βιολογικής γεωργίας και GLOBALGAP σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των γεωργικών προϊόντων και των φυσικών πόρων.


Πιστοποίηση προϊόντων

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου για τα CE, BRC, FSC, HACCP και Halal και άλλα ειδικά πρότυπα στα οποία το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ειδικά και διεθνή πρότυπα.


Πιστοποίηση συστήματος

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης για οργανισμούς, ιδρύματα και οργανισμούς όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 και ISO 10002.στατιστική

Συχνά τεκμηριωμένο

Πιστοποίηση ISO 9001 ISO 9001

Πιστοποίηση ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα είδος μοντέλου διασφάλισης ποιότητας που στοχεύει στην καθιέρωση ενός συστήματος ποιότητας σε οργανισμούς και στην αξιολόγηση του καθιερωμένου συστήματος ποιότητας.

 ISO 14001

Πιστοποίηση ISO 14001

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 είναι να προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων διαδικασιών από την πρώτη ύλη στον πελάτη και να λαμβάνει προφυλάξεις.

Πιστοποίηση ISO 22000 ISO 22000

Πιστοποίηση ISO 22000

Το πρότυπο ISO 22000 είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων με στόχο την επικοινωνία με τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τις αρμόδιες αρχές και άλλους συναφείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα τρόφιμα μπορούν να παρακολουθούνται σε κάθε βήμα.

Πιστοποιητικό HALAL HALAL

Πιστοποιητικό HALAL

Το πρότυπο τροφίμων Halal είναι ότι όλες οι διαδικασίες ενός προϊόντος διατροφής, ξεκινώντας από την εισαγωγή πρώτης ύλης στον καταναλωτή, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές και τις συνθήκες της ισλαμικής πεποίθησης.