Για τις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες, οι πελάτες είναι πλέον πιο σημαντικοί από τους προκατόχους τους. Η αύξηση του αριθμού των προϊόντων λόγω της αύξησης του αριθμού των εταιρειών και των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην αύξηση και αύξηση των προσδοκιών των πελατών που προστατεύονται από το νόμο.

Για να επιβιώσουν, οι οργανισμοί πρέπει να διατηρήσουν ταυτόχρονα τους υπάρχοντες πελάτες τους για να κερδίσουν νέους πελάτες, προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και να διατηρήσουν την αξία των εμπορικών σημάτων τους. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι Η ικανοποίηση του πελάτη δημιουργώντας.

Προκειμένου να δημιουργηθεί η ικανοποίηση του πελάτη, είναι απαραίτητο να μην δημιουργηθεί η ευκαιρία στους πελάτες να διαμαρτυρηθούν, να επιλύσουν γρήγορα τυχόν παράπονα των πελατών τους και να ξεπεράσουν την επανάληψη.

Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν τα παράπονα των πελατών αποτελεσματικά και αποτελεσματικά και να δημιουργηθεί ικανοποίηση των πελατών. Όσο μια οργάνωση παράγει αγαθά ή υπηρεσίες σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών, δεν θα προκαλέσει καταγγελία. Αλλά από τη φύση της εργασίας, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ικανοποιήσει τον πελάτη. Για το λόγο αυτό, από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία και ανάπτυξη πιο μακροπρόθεσμων και πιο παραγωγικών σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες, ISO 10002 Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών πρότυπα.

Για να είναι σε θέση να εφαρμόσει αυτά τα πρότυπα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα προσανατολισμένο στον πελάτη, το οποίο να είναι ανοικτό σε ανατροφοδότηση. Μπορεί να υπάρχουν θετικές δηλώσεις σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παράγονται μέσα σε αυτές τις ανατροφοδοτήσεις καθώς και τις καταγγελίες. Το Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων πελατών ISO 10002 ορίζει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ανώτατης διοίκησης για την επίλυση κάθε καταγγελίας που υποβάλλουν οι πελάτες και τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας στους πελάτες.

Στην πραγματικότητα, η έννοια της ικανοποίησης των πελατών συνδέεται άμεσα με το πεδίο δραστηριότητας του οργανισμού. Σε γενικές γραμμές, αποτελεί ένδειξη για το πώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες καλύπτονται από τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών. Όσο πιο αρνητικό είναι αυτό το αποτέλεσμα η δυσαρέσκεια των πελατών θα αυξηθεί και η δυσαρέσκεια των πελατών θα προκαλέσει καταγγελίες.

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν οργανώσεις χωρίς πελάτες. Στη συνέχεια, οι οργανισμοί που μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών τους και να κατανοήσουν τους λόγους της δυσαρέσκειας των πελατών και να αναλύσουν το μέλλον των προσδοκιών των πελατών στο μέλλον θα είναι σε θέση να επιβιώσουν.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τους οργανισμούς να διατηρούν τον υπάρχοντα πελάτη όσο και να αποκτούν νέους πελάτες. Σύμφωνα με τις έρευνες, το κόστος κατοχής εννέα υπαρχόντων πελατών είναι σχεδόν ίσο με το κόστος για την απόκτηση νέου πελάτη. Ως εκ τούτου, η σημερινή ικανοποίηση των πελατών έρχεται στο προσκήνιο.

Επιπλέον, μόνο τρεις πελάτες από καθέναν από τους δέκα πελάτες μοιράζονται δυο δυσαρέσκεια και παράπονα πελατών, ενώ μοιράζονται την ικανοποίησή τους με τον οργανισμό ή με άλλους. Αυτό δείχνει ότι η ικανοποίηση του πελάτη δεν είναι εύκολο να μετρηθεί. Αλλά είναι ευκολότερο να μετράτε τη δυσαρέσκεια των πελατών.

Μετά την ίδρυση συστήματος διαχείρισης παραπόνων πελατών ISO 10002 σε μια επιχείρηση, το ISO 10002 υποστηρίζει επίσης τους πελάτες να αποδείξουν την κατάσταση αυτή στους πελάτες τους. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης παραπόνων πελατών θα λάβει επίσης. Μέσω αυτού του εγγράφου, ο οργανισμός θα δείξει τη σημασία του στους πελάτες. Αυτό θα δώσει επίσης στον οργανισμό ανταγωνιστική ισχύ στην αγορά. Η οργάνωση θα αυξήσει την εικόνα και τη φήμη της απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων του Πελάτη είναι ένα χρήσιμο σύστημα όσον αφορά την παρουσίαση στους πελάτες του πώς να ακολουθήσουν το δρόμο από τις καταγγελίες πελατών. Χάρη σε αυτό το σύστημα, η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων θα αυξηθεί και η αποδοτικότητα του οργανισμού θα αυξηθεί. Αλλά το μεγαλύτερο όφελος αυτού του συστήματος είναι ότι το κόστος της κράτησης των υφιστάμενων πελατών θα μειωθεί.

Όλοι οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τους πελάτες τους, που θέλουν να τους ακούσουν και να τους ευχαριστήσουν, βλέπουν τους πελάτες τους ως τον λόγο ύπαρξης. Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών είναι δυνατό να δημιουργηθούν και να αποκτηθούν έγγραφα. Δεν υπάρχει κανένας περιοριστικός περιορισμός στον τομέα ή περιορισμός μεγέθους σε αυτό το θέμα. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης που μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει από εταιρείες παντός μεγέθους ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας.

Πολλοί από τους οργανισμούς που είναι καινοτόμοι και προσπαθούν να είναι διαφορετικοί παίρνουν τις δημιουργικές ιδέες που χρησιμοποιούν στο σχεδιασμό προϊόντων ή υπηρεσιών τους από τους πελάτες τους. Προκειμένου να είναι επιτυχής, πρέπει να ακούμε τους πελάτες μας με υγιές, σωστό και προσεκτικό τρόπο. Στον επιχειρηματικό κόσμο όπου οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι τόσο αυστηρές, κανένας οργανισμός δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει πελάτες. Το σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών ISO 10002 είναι μια σημαντική προσπάθεια από αυτή την άποψη.