Τα προβλήματα που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αυξανόμενη επιδείνωση της οικολογικής ισορροπίας του κόσμου αυξάνουν τις ανησυχίες των ανθρώπων για την υγιεινή διαβίωση και την υγιεινή διατροφή. Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων έχει σήμερα μεγαλύτερη σημασία, ενώ η ανάπτυξη των προτύπων στον τομέα αυτό και η πιστοποίηση των εταιρειών παραγωγής κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Καλές γεωργικές πρακτικές αποτελεί πρότυπο για τις μελέτες πιστοποίησης.

Ορθές γεωργικές πρακτικές, η γεωργική παραγωγή, ανθρώπων, των ζώων και να γίνει με τρόπο που δεν θα βλάψουν την υγεία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της αυτή, ενώ φυσικών πόρων και ανιχνεύσιμα γεωργικής παραγωγής και έχει αναπτυχθεί για να εξασφαλιστεί η δημιουργία των συνθηκών που θα καταστήσουν βιώσιμο. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην παροχή αξιόπιστων γεωργικών προϊόντων στις αγορές.

Οι ορθές γεωργικές πρακτικές δεν έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζουν τις υγιείς συνθήκες διαβίωσης και διατροφής του σήμερα. Με τις τεχνικές ορθής γεωργικής πρακτικής γεωργική παραγωγή επέτρεψε στις μελλοντικές γενιές να έχουν φυσικούς πόρους όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, όπου μπορούν να παράγουν υγιεινά και επαρκή τρόφιμα.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, με τη συνειδητοποίηση αυτή, έχει συνάψει συμφωνία για την παραγωγή και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, για την υγεία των τροφίμων και των φυτών και για τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων που αποσκοπούν στην προστασία των διεθνών προτύπων.

Η συμφωνία για την υγεία και τα φυτοϋγειονομικά μέτρα βασίζεται σε δύο εφαρμογές:

·         Ασφάλεια τροφίμων Ανάλυση Κινδύνου και Σημεία Ελέγχου Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου Ανάλυσης Κινδύνων)

·         Καλές γεωργικές πρακτικές (GAP, καλές γεωργικές πρακτικές) για τη γεωργική παραγωγή

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO) έχει επίσης ασχοληθεί με τις αρχές των καλών γεωργικών πρακτικών.

Στη συνέχεια, οι μεγάλοι έμποροι λιανικής πώλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν και δημιούργησαν την Ομάδα Εργασίας των Ευρωπαϊκών Εμπορευματικών Προϊόντων (EUREP). Στην ομάδα εργασίας 1999, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τα προϊόντα λιανικής πώλησης έχει ετοιμάσει το πρωτόκολλο ορθών γεωργικών πρακτικών (EUREPGAP) με βάση τις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής στην παραγωγή νωπών οπωροκηπευτικών.

Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO) με ορθές γεωργικές πρακτικές, για να είναι βιώσιμη με την κοινωνική έννοια του συστήματος γεωργικής παραγωγής, είναι ένα σύστημα που αποτελεσματικά και να κερδίσουν από την οικονομική άποψη, να είναι αξιόπιστη όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου, που ορίζεται ως το πρότυπο που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση ευαίσθητων για το περιβάλλον. Ο κύριος σκοπός είναι η γεωργική παραγωγή χωρίς να βλάπτεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Από την άποψη αυτή, το σύστημα ορθών γεωργικών πρακτικών, η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών απαιτεί την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών στη γεωργική παραγωγή.

Παρόλο που οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν στον κόσμο, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε και να εφαρμόσουμε διάφορα αποδεκτά πρότυπα στη χώρα μας. Επιπλέον, εκτός από τις καιρικές συνθήκες, τις υδάτινες και εδαφολογικές συνθήκες στη χώρα μας, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά κατάλληλες και η χώρα μας είναι μια χώρα γεωργίας και είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τις καλές γεωργικές πρακτικές σε ένα μέρος.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή στη χώρα μας και οι συντηρητικές συμπεριφορές και οι υλικές αρνητικότητες για την απόκτηση τεχνικών υπηρεσιών προκάλεσαν κάποια προβλήματα στη γεωργική παραγωγή. Αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η χρήση των ασυνείδητων φυτοφαρμάκων και των χημικών καταλοίπων που αναδύονται στα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Οι ορθές γεωργικές πρακτικές εκδόθηκαν στο 2004 από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και αναθεωρήθηκαν στο 2010 Εκτελεστικός κανονισμός για τις ορθές γεωργικές πρακτικέςθεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ολοκλήρωση με τις αρχές των διεθνώς αναγνωρισμένων ορθών γεωργικών πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να αναπτύσσονται όλα τα είδη γεωργικής παραγωγής, ιδίως η παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Ταυτόχρονα, χάρη σε αυτές τις πρακτικές, οι παραγωγοί κέρδισαν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις ξένες αγορές.

Οι ορθές γεωργικές πρακτικές είναι σημαντικές όχι μόνο όσον αφορά τις τεχνικές γεωργικής παραγωγής αλλά και σε συνθήκες υγιεινής σε μεταγενέστερα στάδια, όπως η συγκομιδή, η μεταφορά και η αποθήκευση του προϊόντος μεταπαραγωγής από τον αγρό. Οι ορθές γεωργικές πρακτικές χρησιμοποιούν το πρότυπο HACCP Ανάλυση Κινδύνου και Σημεία Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου για να διατηρούν το προϊόν καθαρό, να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και να αποφεύγουν κάθε μόλυνση του προϊόντος.

Αλλά πρώτα απ 'όλα την ποιότητα των γεωργικών παραγωγής, πραγματοποιούνται από το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων λαμβάνονται υπόψη και αυτά τα ζητήματα, 9001 Σύστημα Ποιότητας ISO Διαχείρισης, Σύστημα Διαχείρισης ISO 14001 Περιβάλλοντος και OHSAS 18001 Υγιεινής και Ασφάλειας Συστήματος Διαχείρισης χρησιμοποιεί τα πρότυπα.

Συνοψίζοντας, δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, διότι δεν περιέχει επιβλαβή χημικά, φυσικά και μικροβιολογικά υπολείμματα. Ομοίως, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, λόγω της συμμόρφωσης με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η παραγωγή γίνεται χωρίς να καταστραφεί η ισορροπία της φύσης και χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας.

Δεν είναι μόνο αυτές οι μετρήσεις ως κέρδος, αλλά και στους κατασκευαστές Πιστοποιητικό καλής γεωργικής πρακτικής Όταν δοθεί, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αυξάνεται και η πιθανότητα να εισέλθουν σε νέες αγορές αυξάνεται.

Η TÜRCERT είναι ένας από τους οργανισμούς πιστοποίησης που διεξάγουν τις μελέτες πιστοποίησης των γεωργικών προϊόντων. Ο οργανισμός πιστοποίησης TÜRCERT είναι έτοιμος να παράσχει κάθε είδους υπηρεσίες για όσους επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές ή για τους οποίους απαιτείται πιστοποιητικό ορθής γεωργικής πρακτικής.