Είναι η δραστηριότητα πιστοποίησης ότι οι υπηρεσίες του τομέα του τουρισμού είναι επαρκείς σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή χωριστό έγγραφο. 

Ποιότητα, το Περιβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια, την κοινωνική ευθύνη, την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ενέργειας στον τομέα, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, την αειφορία, οι πελάτες αποκτούν την ικανοποίηση και την ικανοποίηση και εργάζεται στο σύνολό του έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες στο πιο οικονομικό επίπεδο.

Τα πρότυπα πιστοποίησης είναι τα πρότυπα HOTEQ500, Star Certification και ISO Series.

Είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρότυπο στους τομείς της Τουριστικής Διαχείρισης Τουριστικών, Διαμονής, Τουριστικής Διαχείρισης κ.λπ. Η εμφάνιση του προτύπου είναι με στόχο τους πελάτες να λαμβάνουν υπηρεσίες ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και να προτιμούν επιχειρήσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Βασίζεται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες τουρισμού και διαχείρισης ξενοδοχείων γίνονται κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές εκδηλώσεις. Το HOTEQ 500 Standard είναι ένα πρότυπο εξυπηρέτησης που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας τροφίμων στον τομέα του τουρισμού. Αυτό το πρότυπο δεν έχει πρόβλημα διεθνούς εγκυρότητας, αποκτά ισχύ πριν από τον πελάτη. Στόχος του είναι να τονίσει τη δέσμευση των οργανισμών που πρέπει να αναληφθούν για την ικανοποίηση και την ικανοποίηση των πελατών και να την δηλώσει στον πελάτη.

Σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα για όλα τα είδη των οργανισμών, αρχών διαχείρισης, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης, την επιθεώρηση και την πιστοποίηση των 7 ονομάζεται δραστηριοτήτων πιστοποίησης STAR.

7 YILDIZ Οι δραστηριότητες πιστοποίησης καθορίζονται με την εγγραφή και την εγγραφή των οργανισμών σύμφωνα με τα πρότυπα επιχειρηματικής διαχείρισης. Επιτυγχάνει τους εγχώριους και ξένους τουριστικούς πράκτορες και επιχειρήσεις ότι ο προσδιορισμός και η καταγραφή αυτών των προτύπων που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί Τουρισμού παρέχονται με το πλήρες φάσμα της πιστοποίησης και των αρμόδιων επιθεωρήσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της ικανοποίησης, παρέχει αποδόσεις και κέρδη σε οργανισμούς.

Η πιστοποίηση 7 YILDIZ παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα και οφέλη στους οργανισμούς στον τομέα του τουρισμού. 

Μερικά από αυτά τα οφέλη.

Η κερδοφορία και η αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, κυριαρχούν στην εξουσία ανταγωνιστικότητα και το κόστος των τιμών πώλησης, η παγκοσμιοποίηση και η φήμη των επιχειρήσεων κέρδη, πειθαρχία των επιχειρήσεων, ποσοστό θεσμοθέτηση της αλλαγής, την προσαρμογή του συστήματος, εταιρική ανάπτυξη, την τεχνολογία και τη νίκη δυνατότητες καταγραφής της επικαιρότητας συστήματος, οι ικανοποιημένοι πελάτες, που να ανταποκρίνεται επιχειρήσεων και πολλά άλλα στοιχεία που δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως κύρος, έχουν τη μορφή συμβολών στην τουριστική επιχείρηση.

Η πιστοποίηση 7 YILDIZ θα είναι μια πολύ σημαντική αξία και θα συντάξει μια νέα διαδρομή προς τον κλάδο προκειμένου να αποκτήσει την αναγνωρισμένη δομή του οργανισμού και τις αποτελεσματικές προτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων στον τομέα του τουρισμού.