Το Πιστοποιητικό Ε είναι επίσης γνωστό ως σήμα δοκιμής ECE. Το έγγραφο αυτό είναι ένα έγγραφο που δηλώνει ότι τα οχήματα και ο εξοπλισμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν. Οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι υπεύθυνες για την παροχή αυτών των εργαλείων και εξοπλισμού με τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί καθορίζουν πρώτα ποιο πρότυπο καλύπτουν τα οχήματα και τον εξοπλισμό που πρέπει να είναι το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό και στη συνέχεια τα δοκιμάζουν σε διαπιστευμένα εργαστήρια λαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων αυτών των εργαλείων και εξοπλισμού. Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται από το σχετικό πρότυπο, επιτρέπεται η σήμανση Ε από την αρμόδια αρχή.

Ε Πιστοποιητικό, των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων, εξαρτημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας, είναι ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν.

Για παράδειγμα, στα καθίσματα ασφαλείας αυτοκινήτου ECE R44-04 ελέγχου με τα πρότυπα ασφαλείας στην ετικέτα του Ελεγκτικού Συνεδρίου R44 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατανοητό ότι παράγεται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας. Δηλαδή, το σήμα Ε είναι απόδειξη ότι το κάθισμα αυτό συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία δύο ψηφία στην ετικέτα είναι ο αριθμός έκδοσης του προτύπου. R44 R01-44 ή 02-2008 χρόνια από τις ετικέτες έγκριση δεν έχουν ενημερωθεί και δεν επιτρέπεται να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται από τότε.

Τα δύο πρώτα ψηφία δίπλα στο σήμα Ε υποδεικνύουν τη χώρα στην οποία εκδόθηκε η έγκριση. Για παράδειγμα, η Γερμανία 1, 2 τη Γαλλία, την Ιταλία 3, 4 Ολλανδία, η Τουρκία και η 37 43, όπως η Ιαπωνία. Με άλλα λόγια, το σήμα E1 στο προϊόν υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι γερμανικής προέλευσης και διαθέτει πιστοποιητικό E.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ετικέτα έγκρισης ECE 22-05, πιστοποιητικό ασφάλειας κράνους. Η ετικέτα αυτή δηλώνει ότι το προϊόν προέρχεται από τη Γαλλία και διαθέτει πιστοποιητικό E. Αναφέρει επίσης ότι το προϊόν αυτό έχει παραχθεί σύμφωνα με την πέμπτη έκδοση του προτύπου.

TÜRCERT Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Co., Ltd., η χώρα μας και θα είναι διαθέσιμο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανταλλακτικά, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας με τα κριτήρια που περιέχονται στη νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξετε ότι συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας και, κατά περίπτωση, επιτρέπει την τοποθέτηση του σήματος Ε στα προϊόντα.