Απαιτούνται εγκρίσεις τύπου για την εισαγωγή διαφόρων εξαρτημάτων, εξαρτημάτων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μηχανισμών σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις οδηγίες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τους κανονισμούς που εκδίδει η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, οι οποίοι εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενώ ο αριθμός των οδηγιών που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100, ο αριθμός των κανονισμών που εκδόθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη βρίσκεται γύρω από το 130. Ο αριθμός τους αυξάνεται ανάλογα με τις ανάγκες. Ο κύριος στόχος και των δύο εφαρμογών είναι η διασφάλιση της ασφάλειας κατά την παραγωγή και τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Όλες οι οδηγίες που εκδόθηκαν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εναρμονιστεί και τεθεί σε ισχύ ως κανονισμός στο πλαίσιο των μελετών εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν όλοι οι κανονισμοί της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη έχουν δημοσιευθεί στη χώρα μας.

Η αίτηση σήμανσης Ε διεξάγεται εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού έγκρισης τύπου (661 / 2009 / AT) που εκδίδεται από το Υπουργείο Επιστημών, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και σχετίζεται με τη Γενική Ασφάλεια των Μηχανοκίνητων Οχημάτων και των Ρυμουλκούμενων, των Συστημάτων, των Εξαρτημάτων και των Ξεχωριστών Τεχνικών Μονάδων.

Κατά συνέπεια, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα μέρη, τα συστήματα και οι χωριστοί τεχνικοί μηχανισμοί των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ελέγχονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές και επιτρέπεται η έγκριση αυτών των προϊόντων εφόσον εγκριθούν.

TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε., που θα διατεθεί στην αγορά των εξαρτημάτων, εξαρτημάτων, συστημάτων και ξεχωριστού τεχνικού εξοπλισμού των αυτοκινήτων οχημάτων, των συστημάτων της Επιτροπής και των ξεχωριστών τεχνικών εξοπλισμών, σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με επιτρέποντας την έγκριση των προϊόντων στο σήμα Ε.