Η συντομογραφία ECE αποτελείται από τα αρχικά της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή. Τα πρότυπα ECE παρέχουν υψηλή απόδοση ασφαλείας για τα εξαρτήματα, τα εξαρτήματα, τα συστήματα και τις χωριστές τεχνικές μονάδες. Εάν μια οντότητα που κατασκευάζει τέτοια οχήματα και εξοπλισμό βασίζεται σε έγκυρο πρότυπο ΟΕΕ κατά τη διάρκεια των παραγωγικών δραστηριοτήτων του και το έχει αποδείξει με τις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις μιας αρμόδιας αρχής, μπορεί να τοποθετήσει σε αυτό ένα σήμα Ε (σήμα Ε) και να το παρουσιάσει στην παγκόσμια αγορά με εμπιστοσύνη.

Η εικόνα στο φόντο στο σήμα Ε υποδεικνύει τη χώρα στην οποία το προϊόν δοκιμάστηκε ή εγκρίθηκε. Στη χώρα μας, τα μέρη, τα συστήματα, τα συστήματα και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται για μηχανοκίνητα οχήματα δοκιμάζονται από εξουσιοδοτημένα ιδρύματα και η έγκριση E-mark δίδεται για αυτά τα προϊόντα, εάν κριθεί σκόπιμο. Το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι ο αρμόδιος φορέας πρέπει να είναι διαπιστευμένος οργανισμός. Ωστόσο, η έγκριση που δόθηκε σε αυτήν την περίπτωση είναι έγκυρη και αποδεκτή παγκοσμίως. Διαφορετικά, δεν υπάρχει πρόβλεψη για έγκριση των οργάνων που πρέπει να διαπιστευθούν.

Για παράδειγμα, τα καθίσματα αυτοκινήτων μωρού και τα παιδικά αεροσκάφη που προσφέρονται στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προϊόντα αυτά πρέπει να φέρουν ετικέτα με την ECE. Για την ασφάλεια των παιδιών στο αυτοκίνητο, τα καθίσματα αυτοκινήτων αποτελούν τεράστια απαίτηση. Από το 2010 έως την ηλικία του 12, τα παιδιά πρέπει να κάθονται σε ασφαλή καθίσματα αυτοκινήτων στο αυτοκίνητο.

TÜRCERT Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Α.Ε. στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εισαχθούν στην αγορά εξαρτημάτων, εξαρτημάτων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κριθεί σκόπιμο να επισημανθεί η Ε επιτρέψτε