Οι κανονισμοί της ΟΕΕ που εισήχθησαν από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (ECE) αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας κατά την κατασκευή και τη χρήση των οχημάτων με κινητήρα και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις και οι προμηθευτές που παράγουν διάφορα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα υποχρεούνται να παράγουν σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, τα εγχώρια και ξένα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς ΟΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, εταιρείες που παράγουν τα ακόλουθα οχήματα και υλικά πρέπει να λάβουν πιστοποιητικό E:

 • Φανοί διασταύρωσης ή φανοί διασταυρώσεως
 • Ανακλαστήρες αυτοκινήτων
 • Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα
 • Φώτα σήμανσης για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα
 • Εμπρόσθιοι και πλευρικοί λαμπτήρες και φανάρια οχημάτων με κινητήρα και ρυμουλκούμενων
 • Προβολείς των μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Εξοπλισμός για την προστασία του οδηγού από το τιμόνι σε περίπτωση σύγκρουσης
 • Φρένα του οχήματος
 • Συνδετήρες ζώνης ασφαλείας
 • Καθίσματα, συνδέσεις και προσκέφαλα
 • Μπροστινοί φανοί ομίχλης των μηχανοκίνητων
 • Εσωτερικά εξαρτήματα των οχημάτων με κινητήρα
 • Τα προσκέφαλα ενσωματωμένα σε καθίσματα αυτοκινήτων
 • Ηχητικά προειδοποιητικά εργαλεία
 • Εξοπλισμός πρόληψης της πυρκαγιάς
 • Φώτα ομίχλης για οχήματα με κινητήρα και ρυμουλκούμενα
 • Τα γυαλιά ασφαλείας
 • Παιδικοί σύνδεσμοι σε μηχανοκίνητα οχήματα
 • Μηχανισμός διεύθυνσης
 • Καθίσματα μεγάλων επιβατικών οχημάτων

Εκτός από αυτά, υπάρχουν πολλοί άλλοι κανονισμοί της ΟΕΕ. Το γεγονός ότι οι κατασκευαστές συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια και αποκτούν πιστοποιητικό Ε εφαρμόζοντας σε εξουσιοδοτημένο φορέα είναι αποτελεσματικό για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας τόσο εντός της χώρας όσο και ιδιαίτερα στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση ελέγχει τα εξαρτήματα, τα μέρη, τα συστήματα και τις χωριστές τεχνικές μονάδες των οχημάτων που προσφέρονται στην αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες νομικές διατάξεις στη χώρα μας και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.