Οι κανονισμοί της ΟΕΕ στην οδηγία 661 / 2009, που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (ECE) και δημοσιεύτηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Επιστήμης, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στην Τουρκία. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού έγκρισης τύπου (661 / 2009 / AT) σχετικά με τη γενική ασφάλεια των χωριστών τεχνικών μονάδων.

Το υποχρεωτικό παράρτημα του παρόντος κανονισμού στον κατάλογο κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών είναι ένας κατάλογος των κανονισμών της ΟΕΕ (παράρτημα 3). Οι κύριες ομάδες προϊόντων που παρατίθενται στον κατάλογο είναι οι εξής:

 • 01 Φανοί διασταύρωσης ή φανοί διασταύρωσης
 • 03 Ανακλαστήρες για μηχανοκίνητα οχήματα
 • 04 Φωτίζει τις πίσω πλάκες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους
 • 06 Φώτα σήμανσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους
 • 07 Μπροστινά και πλευρικά φώτα, φώτα φρένων για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενά τους
 • 08 Προβολείς των οχημάτων με κινητήρα
 • 10 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
 • 12 Προστασία του οδηγού από το τιμόνι σε περίπτωση σύγκρουσης
 • 13 Φρένα του οχήματος
 • 14 Κλειδοθήκες ζώνης ασφαλείας
 • 16 Ζώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών
 • 17 Καθίσματα, συνδέσεις και προσκέφαλα
 • 19 Μπροστινοί φανοί ομίχλης για μηχανοκίνητα οχήματα
 • 21 Εσωτερικός εξοπλισμός
 • Τα προσκέφαλα 25 ενσωματωμένα σε καθίσματα αυτοκινήτων
 • 28 Συσκευές ηχητικής προειδοποίησης
 • 34 Πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς
 • 38 Φώτα ομίχλης για οχήματα με κινητήρα και ρυμουλκούμενα
 • 43 Παράθυρα ασφαλείας
 • 44 Κλειδαριές για παιδιά σε αυτοκίνητα
 • 79 Σύστημα διεύθυνσης
 • 80 Καθίσματα για μεγάλα επιβατικά οχήματα
 • 89 Περιορισμός ταχύτητας οχημάτων

Η TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση ελέγχει τα εξαρτήματα, τα μέρη, τα συστήματα και τις χωριστές τεχνικές μονάδες των οχημάτων που προσφέρονται στην αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες νομικές διατάξεις στη χώρα μας και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.