Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ανθρώπινη υγεία, είναι σημαντικό να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μόλυνσης των προϊόντων που παράγονται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Το Υπουργείο Υγείας, από καιρό σε καιρό με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις ανακοινώσεις, προσπαθεί να λάβει όλα τα είδη των μέτρων από αυτή την άποψη. Τα προϊόντα πρέπει πάντα να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους και πρότυπα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σύστημα ορθής πρακτικής παρασκευής (Good Manufacturing Practices, GMP), το 2010 ξεκίνησε με την αποδοχή του Κανονισμού Καλλυντικών. Σε όλα τα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες, οι οργανισμοί που παράγουν καλλυντικά προϊόντα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η χώρα μας ξεκίνησε επίσης αυτήν την πρακτική. Κατά συνέπεια, για τα προϊόντα που παράγονται και εξάγονται τόσο στη χώρα μας όσο και για τα καλλυντικά προϊόντα πρέπει να εξάγονται και να εξάγονται από ξένες χώρες. Πιστοποιητικό GMP Είναι αναζητούνται.

Σύστημα ορθής πρακτικής παρασκευής GMP, Φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα, καλλυντικά και ιατρικά όργανα, όπως τα προϊόντα επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου άμεσα, οι επιθυμητές συνθήκες και την παραγωγή σε αυτά τα συστήματα, έτσι ώστε να διανέμεται από την έναρξη στάδια για να παραχθεί το προϊόν φέρει το πρότυπο για την αύξηση της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας.

Το Τουρκικό Ινστιτούτο Προτύπων παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης GMP από το Τμήμα Πιστοποίησης του Χημικού Τομέα που είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Πιστοποίησης Προϊόντων.

Τουρκικό Ινστιτούτο ΠροτύπωνΤόσο στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον ζητηθεί από τις εταιρείες που εξυπηρετούν τη βιομηχανία καλλυντικών εκτός της χώρας, TS EN ISO 22716 / 2013 Καλλυντικά Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP), διοργανώνει το έγγραφο του πεδίου εφαρμογής της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής Σχετικά Οδηγός πρότυπο.

Εάν οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν τα έγγραφα για τα προϊόντα τους δικαιούνται να λάβουν τα έγγραφα στο τέλος της παραγωγής και τις επιθεωρήσεις για τα προϊόντα, τα προϊόντα και τα προϊόντα που παράγουν, Πιστοποιητικό συστήματος πρακτικής ορθής παρασκευής GMP Μπορούν να πάρουν.

GMP Good Manufacturing Practice Σύστημα, προϊόν όχι μόνο των συνθηκών παραγωγής και διανομής, στη διατήρηση εξασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις πτυχές του προϊόντος, πιο πρώτη ύλη για την είσοδο της παραγωγής, της μεταποίησης, το σχεδιασμό του προϊόντος, την παραγωγή, συσκευασία, όλα τα στάδια μέχρι την αποθήκευση και την παροχή εξασφαλίζει ότι σύμφωνα με το καθορισμένο πρότυπο.

Σύστημα GMPείναι η βασική προσέγγιση ποιότητας για μια υγιή παραγωγή στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων. Ασχολείται με κατασκευαστικές εταιρείες όχι μόνο με τους εργαζόμενους, αλλά μόνο με όλες τις πτυχές των προϊόντων. Ο τόπος παραγωγής, οι σχέσεις με το περιβάλλον, οι μηχανές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, οι διαδικασίες παραγωγής, οι ιδιότητες των εργαζομένων και οι ιδιότητες της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης καθορίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος all-in-one.

Ειδικά καλύπτει τις δραστηριότητες παραγωγής φαρμακευτικών και της βιομηχανίας τροφίμων GMP Good Manufacturing Practice σύστημα, τότε ο νόμος εγκρίθηκε καλλυντικών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού είναι καλά αποδεκτή στα καλλυντικά edilince σειρά έχει απήχηση στον τομέα των καλλυντικών.

Όπως φαίνεται, το GMP Good Manufacturing Practice System ασχολείται με την παραγωγή σε μια πτυχή και τον ποιοτικό έλεγχο σε άλλες πτυχές. Επομένως, οι απαιτήσεις του συστήματος μπορούν να εξηγηθούν ως εξής:

 • Όλες οι διαδικασίες παραγωγής θα πρέπει να αναθεωρούνται και να προσδιορίζονται με σαφήνεια. Τα προϊόντα θα πρέπει πάντα να παράγονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα.
 • Πρέπει να εγκριθούν οι αλλαγές στα κρίσιμα βήματα και διαδικασίες που ενέχονται στις διαδικασίες παραγωγής.
 • Πρέπει να παρέχονται όλες οι εγκαταστάσεις για το Σύστημα Καθαρής Βιομηχανικής Πρακτικής. Για παράδειγμα,
  • Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο.
  • Οι εγκαταστάσεις παραγωγής θα πρέπει να είναι κατάλληλες για παραγωγή.
  • Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμός για την παραγωγή.
  • Το κατάλληλο υλικό πρέπει να χρησιμοποιείται στην παραγωγή.
  • Οι οδηγίες ροής εργασίας και οι οδηγίες εφαρμογής πρέπει να προετοιμάζονται.
  • Πρέπει να παρέχονται κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης για τα προϊόντα και η μεταφορά πρέπει να γίνεται με τις σωστές μεθόδους.
 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται για να συμμορφώνονται με τις ροές εργασίας και τις οδηγίες εφαρμογής.
 • Τα αρχεία πρέπει να φυλάσσονται κατά τη στιγμή της παραγωγής, υποδεικνύοντας ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με τις ροές εργασίας και τις οδηγίες εφαρμογής και ότι τα προϊόντα είναι της αναμενόμενης ποιότητας.
 • Πρέπει να καταγράφονται οι αποκλίσεις στην παραγωγή.
 • Τα αρχεία που διατηρούνται πρέπει να είναι προσβάσιμα.
 • Η διανομή των προϊόντων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητά τους.
 • Όταν τα προϊόντα καλούνται να ανακληθούν για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να καθοριστεί μια εντολή που να επιτρέπει αυτό.
 • Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταγγελιών σχετικά με τα προϊόντα στην αγορά.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες που δημιούργησαν και λειτουργούν το Σύστημα ορθής πρακτικής παρασκευής GMP έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ 'όλα, η επιχείρηση κερδίζει φήμη στην αγορά, αυξάνει το κύρος της και κερδίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι δραστηριότητές της έχουν εισέλθει σε πρότυπο και είναι σύμφωνες με τους απαραίτητους νομικούς κανονισμούς, είναι πάντοτε προετοιμασμένη για τις επιθεωρήσεις του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα, το κόστος παραγωγής μειώνεται και αποκτά πλεονέκτημα στο παγκόσμιο εμπόριο.