Η SCIENCE Technical Certification Inc. ενεργεί σύμφωνα με ορισμένες αρχές και αρχές στις μελέτες εγκατάστασης συστήματος, τις μελέτες επιθεώρησης και πιστοποίησης, τις μελέτες επιθεώρησης και δοκιμών στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι αρχές και οι αρχές που έχει η SCIENCE είναι:

  • Για να είμαι αμερόληπτος

Η TÜRCERT, η οποία σέβεται τους υπαλλήλους της, καθώς και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς της, λειτουργεί με μια ουδέτερη προσέγγιση, μακριά από το να μεροληπτεί. Η αρχή αυτή ισχύει όχι μόνο για τους σημερινούς υπαλλήλους αλλά και για τους υπαλλήλους και καλύπτει τις γραπτές δηλώσεις και δεσμεύσεις όλων των εργαζομένων.

  • Να είστε διαφανείς

Η SCIENCE ενημερώνει όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς ότι παρέχει υπηρεσίες ή προσφέρει, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη, τους πιθανούς κινδύνους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.

  • Να είστε σχολαστικοί στην επιλογή των εργαζομένων

Η SCIENCE αποφεύγει πρακτικές που θα οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό στην επιλογή του προσωπικού που θα προσθέσει στο προσωπικό της. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, υπάρχει σύμβαση και ελεύθερη κυκλοφορία στις προσλήψεις προσωπικού, αλλά εξακολουθεί να προσπαθεί να προσλάβει προσωπικό χωρίς να διακόπτει τις υπηρεσίες άλλων οργανισμών. Προσπαθεί επίσης να είναι ειλικρινής και ειλικρινής ενώ δίνει τις πληροφορίες που ζητούνται από άλλους οργανισμούς στους υπαλλήλους που έχουν εργαστεί στο παρελθόν.

  • Αποφύγετε τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Η SCIENCE αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένας ελεύθερα αποφασισμένος και συμβατός με τα πρότυπα ανταγωνισμός μεταξύ όλων των φορέων πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για το λόγο αυτό, ως εταιρεία, εξετάζει πρώτα τα δικά της συμφέροντα, αλλά στο μεταξύ, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η εμπιστοσύνη στον κλάδο είναι συνεχής, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου και να προστατεύει τα κοινά συμφέροντα και αποφεύγει στάσεις και συμπεριφορές που θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό.

  • Να είστε ειλικρινείς

Η SCIENCE προσπαθεί πρωτίστως να είναι ειλικρινής σε όλες τις δραστηριότητές της, είτε πρόκειται για επιθεώρηση και πιστοποίηση, επιθεώρηση και δοκιμές είτε για τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, στις σχέσεις της με τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί, τους ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους φορείς πιστοποίησης.

  • Να είστε αξιόπιστοι

Η SCIENCE προσεγγίζει τους φορείς και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί σε κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, με κατανόηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Παρέχει σαφείς, κατανοητές και ακριβείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της, έγκαιρα και ολοκληρωμένα.

  • Ποιότητα υπηρεσιών

Η SCIENCE προσπαθεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που εξυπηρετεί, στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών προτύπων, των νομικών κανονισμών και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, φροντίζει να συνεργάζεται με άλλους φορείς πιστοποίησης και επίσημες αρχές του κλάδου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

  • Λήψη παραπόνων πελατών

Η SCIENCE δημιουργεί ένα σύστημα ανεξάρτητο από τη διοίκηση για να λαμβάνει, να εξετάζει, να αξιολογεί και να ολοκληρώνει τα παράπονα και τις προτάσεις των ιδρυμάτων και των οργανισμών που εξυπηρετούν.

  • Δημιουργία υγιών σχέσεων με επίσημες οργανώσεις

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της εντιμότητας στις σχέσεις της με δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παραδίδει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ζητούνται για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου, με ακρίβεια, πλήρη και έγκαιρα.

  • Να είσαι ευαίσθητος στο περιβάλλον

Η SCIENCE εξετάζει το κοινωνικό όφελος σε όλες τις δραστηριότητές της, δρα με ευαισθησία στα περιβαλλοντικά προβλήματα και υποστηρίζει κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.