სისტემის სერტიფიცირება

ჩვენ გთავაზობთ ორგანიზაციებს, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, როგორიცაა ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 და ISO 10002 სერტიფიცირების და ინსპექტირების სერვისები.


პროდუქტის სერტიფიკაცია

ჩვენ გთავაზობთ CE, BRC, FSC, HACCP და Halal და სხვა სპეციფიკური სტანდარტების სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების მომსახურებას, რომელშიც პროდუქტი სერტიფიცირებულია სპეციალური და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.


სერტიფიცირების

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებისა და ბუნებრივი რესურსების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ჩვენ ვთავაზობთ სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის, სოფლის მეურნეობის და გლობალური სერტიფიცირების სერვისებს.


სერტიფიცირების

ჩვენ გთავაზობთ ISO, HALAL, HACCP, HOTEQ500 და 7 ვარსკვლავი სერტიფიკაციისა და ინსპექციის მომსახურებას ტურისტული სექტორის სპეციალური და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.ტექნიკური ინსპექცია და საინსპექციო მომსახურება

პერიოდული კონტროლი

სავალდებულო შემოწმება და პერიოდული შემოწმებები შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების ობიექტების, დანადგარების, დანადგარების და აღჭურვილობის დამყარების მიზნით, სადაც გამოიყენება საოკუპაციო უსაფრთხოების წესები.

ინსპექტირების მომსახურება
პერიოდული გამოცდები და ანალიზი
ტესტი და ანალიზი

დამტკიცებული ანალიზი

ჩვენს ტექნიკურ შემოწმებასა და ანალიზის ლაბორატორიაში ვხელმძღვანელებთ ბიზნეს-გარემოს შესაბამისობის შეფასებებს ჩვენი ტექნოლოგიური აღჭურვილობით, რომელიც შეესაბამება CE დირექტივის ტესტებსა და სავალდებულო ტესტირების წესებს სხვადასხვა სექტორის სავალდებულო სამინისტროების მიერ.

ტესტირების მომსახურება