სერტიფიცირების

ჩვენ გთავაზობთ ISO, HALAL, HACCP, HOTEQ500 და 7 ვარსკვლავი სერტიფიკაციისა და ინსპექციის მომსახურებას ტურისტული სექტორის სპეციალური და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.


სერტიფიცირების

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებისა და ბუნებრივი რესურსების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ჩვენ ვთავაზობთ სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის, სოფლის მეურნეობის და გლობალური სერტიფიცირების სერვისებს.


პროდუქტის სერტიფიკაცია

ჩვენ გთავაზობთ CE, BRC, FSC, HACCP და Halal და სხვა სპეციფიკური სტანდარტების სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების მომსახურებას, რომელშიც პროდუქტი სერტიფიცირებულია სპეციალური და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.


სისტემის სერტიფიცირება

ჩვენ გთავაზობთ ორგანიზაციებს, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, როგორიცაა ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 და ISO 10002 სერტიფიცირების და ინსპექტირების სერვისები.სტატისტიკა

ხშირად დოკუმენტირებული

ISO 9001 სერტიფიკაცია ISO 9001

ISO 9001 სერტიფიკაცია

ISO 9001 სტანდარტი არის ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავს ორგანიზაციებში ხარისხის სისტემის ჩამოყალიბებას და დადგენილი ხარისხის სისტემების შეფასებას.

 ISO 14001

ISO 14001 სერტიფიკაცია

ISO 14001 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემა წარმოადგენს ნედლეულისგან სხვადასხვა პროცესების გარემოზე ზემოქმედების განსაზღვრას მომხმარებელს და მიიღოს ზომები.

ISO 22000 სერტიფიკაცია ISO 22000

ISO 22000 სერტიფიკაცია

ISO 22000 სტანდარტი წარმოადგენს კვების პროდუქტების კონტროლის სისტემას, რომელიც მიზნად ისახავს მწარმოებლებთან, მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან, სათანადო ორგანოებთან და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან კომუნიკაციას და ამით უზრუნველყოს საკვები ყოველ საფეხურზე მონიტორინგი.

HALAL სერთიფიკატი Halal

HALAL სერთიფიკატი

Halal საკვები სტანდარტი ისაა, რომ კვების პროდუქტების ყველა პროცესი, რომელიც ნუმერაციის შესამუშავებელია სამომხმარებლოზე, უნდა იყოს ისლამური რწმენის პრინციპებისა და პირობების შესაბამისად.