სატრანსპორტო სექტორში დღეს საგზაო და საგზაო უსაფრთხოება უფრო სერიოზულად ხდება. განსაკუთრებით საჯარო სექტორში იზრდება საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესებით დაინტერესებული კომპანიების რაოდენობა. ქცევის ან აღქმით გამოწვეული მძღოლის უნარ-ჩვევების ან ნაკლოვანებების ნაკლოვანებები საგზაო და საგზაო უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს.

რამდენიმე საკონსულტაციო ფირმა უზრუნველყოფს ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს საკონსულტაციო მომსახურებას, რათა შეაფასოს მძღოლის შესრულება, არასამართლიანი ლიცენზია და თაღლითობის პრევენციის მეთოდები, მძღოლის რისკის ზედამხედველობა და უსაფრთხოების აუდიტი. ეს მომსახურება ასევე ხელს უწყობს მძღოლების ტრენინგებსა და საგზაო უსაფრთხოებაში კულტურულად საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელებას. ისინი ცდილობენ გამოაცხადონ სატრანსპორტო სექტორთან დაკავშირებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებასა და პრობლემებზე.

მაგისტრალების მოძრაობის უსაფრთხოება ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და განვითარების თვალსაზრისით. საგზაო უსაფრთხოების მიზანს წარმოადგენს ის გარემოებები, რომლებიც შეეხება შესაძლო პრობლემებსა და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც წარმოიქმნება სატრანსპორტო საშუალებებთან გარემოსთან და ადამიანებთან ურთიერთობებში და ამ საკითხების მეთოდების შემუშავება.

მთელ მსოფლიოში საგზაო და საგზაო უსაფრთხოება და საგზაო შემთხვევების უსაფრთხოების გამოძიება. აქედან გამომდინარე, 3200 ადამიანი ყოველწლიურად დაკარგავს თავის სიცოცხლეს 1.2 მილიონზე მეტი ინციდენტის დროს. ამ უბედურ შემთხვევებში ყოველწლიურად დაზარალდა ან დაშავდა 30-40 მილიონი ადამიანი. ყოველწლიურად მსოფლიოში გარდაცვლილთა რიცხვიდან 29 ადამიანი იღუპება ავტოსაგზაო შემთხვევებში. ტრაფიკის ავარიები სიკვდილის მიზეზებს შორისაა 2.1. რიგებში.

ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი სულ მცირე და საშუალო შემოსავლების ქვეყნებში ხდება. ადამიანების უმრავლესობა ველოსიპედებით, ორი ბორბლიანი motorists, ხალხის მოგზაურობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა იღუპება ამ დონეზე შემოსავალი.

საგზაო შემთხვევების სიკვდილიანობის ნახევარი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და დასავლეთ წყნარი ოკეანის ქვეყნებში ხდება.

ზოგადად, ზოგადად, ამ მონაცემების გადამოწმებისას ჩანს, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების სიკვდილი უფრო მეტად გავრცელებულია დაბალი და დაბალი განათლების მქონე ქვეყნებში.

ეს სტატისტიკა კიდევ ერთ სიმართლეს გამოხატავს. თუ აუცილებელი ღონისძიებები და კვლევები არ ჩატარებულა, საგზაო უსაფრთხოების პრობლემა გაფართოვდა. პროგნოზების მიხედვით, ვინც ექსპერტების ტრაფიკია, 2020 არის ერთი მიზეზი, რამაც გამოიწვია სიკვდილი 11 წელს. ავტოსაგზაო შემთხვევები მესამე ადგილზე იქნება. დაბალი და შუალედური შემოსავლების მქონე ქვეყნებში ეს სიკვდილი მიიღებს 83- ს. მაღალი შემოსავლების დონეზე პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდება 27- ით.

თუმცა, ავტოსაგზაო შემთხვევებში სხვა სერიოზული შედეგები არსებობს. ერთის მხრივ, ავტოსაგზაო შემთხვევებში ქვეყნის ეკონომიკას ხარჯების ტვირთი აქვს და, მეორე მხრივ, ჯანმრთელობის ხარჯების მნიშვნელოვანი ტვირთი აკისრებს.

თუმცა, საგზაო შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელია, თუ კარგად დაგეგმილი გზა და საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია მოჰყვება.

ISO 39001 საგზაო და საგზაო უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტებიარის სტანდარტის მიერ მომზადებული საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაციის, ტექნიკური კომიტეტის საგზაო და საგზაო უსაფრთხოება. ეს სტანდარტები სავარაუდოდ უნდა განხორციელდეს იმ დაწესებულებებში, სადაც საგზაო უსაფრთხოება და სატრანსპორტო სისტემა სატრანსპორტო უსაფრთხოების გაზრდის და ტრაფიკის შემთხვევებში სერიოზული დაზიანების და სიკვდილის შემცირების მდგომარეობაშია.

ამ სტანდარტებზე მუშაობის დაწყება თებერვალში დაიწყო და პირველად გამოქვეყნდა საერთაშორისო სტანდარტად ოქტომბერში.

ISO 39001 საგზაო და საგზაო უსაფრთხოების მართვის სისტემაგამოიყენება საზოგადოებრივი და კერძო სექტორისთვის, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან გზისა და საგზაო უსაფრთხოებისთვის. ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელსაც სურს შექმნას, განავითაროს, განახორციელოს და განახორციელოს გზისა და უსაფრთხოების სისტემა, შეიძლება ისარგებლოს ამ სისტემის უსაფრთხოება ISO 39001 საგზაო და საგზაო უსაფრთხოების მართვის სტანდარტების გამოყენებით.

ამ პროცესში ორგანიზაცია შეაფასებს და შეაფასებს ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობას და ამ უბედურ შემთხვევებში დაღუპულთა და დაზარალებულთა რაოდენობას. ეს ციფრები უზრუნველყოფს უწყვეტი გაუმჯობესების გზებსა და საგზაო უსაფრთხოებას.

საგზაო და საგზაო უსაფრთხოება ჩვენს ქვეყანაში ძალიან რთული პრობლემაა, სადაც მეცნიერების მრავალი ფილიალი იკვეთება. ამიტომ საჭიროა სამეცნიერო და დეტალური კვლევები. მაგრამ საგზაო უსაფრთხოება ჯერჯერობით მეცნიერულად არ განიხილებოდა. გარდა ამისა, დიდი ქალაქების გადაწყვეტილებები საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გადადის და განხორციელდა სერიოზული დაგეგმვისა და ტექნიკური ექსპერტიზის გარეშე. ამდენად, ISO 39001 საგზაო და საგზაო უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტების შევსება მნიშვნელოვანი უფსკრული.