სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების სერტიფიცირების საკითხი გარდაუვალია სურსათის სექტორში მუდმივად გაუმჯობესების მიზნით, რათა მომხმარებელთა ნდობა უფრო მნიშვნელოვანი გახდეს და სხვადასხვა სამომხმარებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის სერტიფიკატის შეგროვება შესაძლებელია სამი სათაურის ქვეშ:

 • კარგი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის პროგრამები
 • GLOBALGAP პროგრამები
 • ორგანული მეურნეობის პრაქტიკა

მოკლედ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამ პროგრამებზე.

კარგი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის პროგრამები

სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტროს მიერ გაცემულ იქნა სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის დებულება 2004- ში და შესწორებული იქნა 2010- ში. ეს დებულება არეგულირებს კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპებსა და პრინციპებს, რათა მიაღწიოს შემდეგ მიზნებს:

 • სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, ადამიანური, ცხოველური და გარემოსდაცვითი მდგომარეობა ისე, რომ არ ზიანი მიაყენოს
 • ბუნებრივი რესურსების კონსერვაცია
 • სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიკვლევადობისა და მდგრადობის პირობების უზრუნველყოფა
 • ბაზრებზე საიმედო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიწოდება

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების აპლიკაციების სერტიფიცირება დაიწყო 2006- ში. ამ დღიდან სერტიფიცირების ორგანოებს, რომლებიც განახორციელებენ შესაბამისობის შეფასების კვლევებს, სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტრო უფლებამოსილია სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტროს მიერ. სერტიფიკაციის ორგანოების, ზედამხედველობს წარმოების პროცესს მწარმოებლები, რომლებიც ვრცელდება მიიღონ, და თუ კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა დოკუმენტის წარმოების იქნება განხორციელებული კრიტერიუმების შესაბამისად, თუ ისინი დარწმუნებულნი არიან, მათ მიერ მოწოდებული რედაქტირების ცნობა სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა.

აქ ჩატარებული აუდიტები მოიცავს ყველა პროცესს, რომელიც იწყება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველ ეტაპზე, შეგროვებასა და ბაზარზე განთავსებაზე. სერტიფიკაციის ორგანოების შემოწმება თუ არა პროცედურებში გამოყენებული პროცედურები ხორციელდება კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის კრიტერიუმების შესაბამისად.

სადაც სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაა, სათანადო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა შეიძლება დაკმაყოფილდეს. შედეგად, და არა ამ კრიტერიუმების გამოყენება და არა თუ არა სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის სერთიფიკატის მოთხოვნის მოთხოვნა სამომხმარებლო მოთხოვნებისა და საცალო ვაჭრობის მიწოდების შესახებ.

GLOBALGAP პროგრამები

არასასურველი ცვლილებები მოხდა მსოფლიოს ეკოლოგიური ბალანსი, მსოფლიოში სწრაფად, რომ ზრდა მოსახლეობის დიფერენციაცია უფრო ჭამა ჩვევები, დამუშავება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, წარმოქმნას ახალი მეთოდები, იზრდება კვების საჭიროებების, გამოიწვია სერიოზული პრობლემები მომარაგება საკვები არ უქმნის საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას ერთად.

ბოლო წლებში მომხმარებელთა მეტი ინფორმირებულობით პროდუქტი, რომელიც სურსათის წარმოებაში უსაფრთხოდ არის გარანტირებული, უფრო სასურველია. სურსათის უვნებლობის საკითხი არ არის მხოლოდ საკვები პროდუქტის საკითხი, რომელიც უვნებელია ან მისაღებია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სურსათის ჰიგიენისათვის. სურსათის უვნებლობის საკითხი პირდაპირ უკავშირდება საწარმოების გარემოსდაცვით ურთიერთობებს საწარმოო ეტაპზე, მგრძნობელობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოების კეთილდღეობისათვის.

GAP, კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა (კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა) იმ 1997 კონცეფცია პირველად წარედგინა მომხმარებელს, რომ საკვები პროდუქტები, რომლებიც უსაფრთხო და წარმოებული პრინციპების დაცვით ასახული რათა უზრუნველყოს მდგრადობა. ეს სტანდარტი, მოგვიანებით დაასახელა GLOBALGAP, მიზნად ისახავს უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების უსაფრთხოებისა და ხარისხის უზრუნველსაყოფად განლაგებული ინსტალატორის მაგიდა.

GLOBALGAP- ს სერტიფიკატი წინაპირობაა ევროკავშირში ახალი ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტისთვის. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს პროდუქციის მონიტორინგის გარანტიას, რომ საცალო ვაჭრობა მომხმარებელს უზრუნველყოფს. GLOBALGAP სტანდარტების განსაზღვრა მინიმალური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რომლებიც მომხმარებელს ითხოვენ. მომხმარებელთა მინდა დარწმუნებული უნდა იყოს საკვები ისინი ყიდულობენ:

 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები არ უნდა იყოს ფიზიკურად, ქიმიურად და მიკრობიოლოგიურად მავნე.
 • არ უნდა დაზიანდეს გარემო და ეკოლოგიური ბალანსი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების ეტაპებში.
 • სასოფლო-სამეურნეო წარმოება უნდა განხორციელდეს არსებული სამართლებრივი რეგლამენტის ფარგლებში.
 • აუცილებელია ყველა საჭირო ზომა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში მომუშავე ადამიანების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ.

ორგანული მეურნეობის პრაქტიკა

ვინაიდან გარემოსდაცვითი პრობლემები მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, არასწორი იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ ორგანული სოფლის მეურნეობა კაცობრიობის იმედის ახალი წყაროა. როგორც ცნობილია, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ქიმიური სასუქებისა და ნარკოტიკების გამოყენება ძალიან ფართომასშტაბიან მიაღწია და ეს სიტუაცია ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებაზე. ორგანული მეურნეობის მიდგომა არის ალტერნატიული მეთოდი იმისათვის, რომ გადავლახოთ ეს გვერდითი მოვლენები და კომერციული პრობლემები. ბიომეურნეობის გამოხატულება ასევე გამოიხატება ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორც ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორც ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა. ევროკავშირმა ეს სამი განაცხადი გამოიყენა, რათა მომზადდეს ევროკავშირის ორგანული სოფლის მეურნეობის დებულება 2092 / 91. ეს დებულება ასევე ხელმძღვანელობს მსოფლიო ორგანულ სოფლის მეურნეობას. ევროკავშირის ქვეყნები, მსოფლიოს ორგანული საკვების ბაზრის ნახევარი ხელით ხელში. ეს არის ასევე მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი ორგანული საკვები.

იმ 2005 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის მიერ გაცემული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სოფლის საქმეთა და განხორციელების დებულება პრინციპების ორგანული სოფლის მეურნეობის, ახლახანს გამოიყენოს სიტყვა ორგანული ორგანული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების. ეს დებულება ჩატარების ორგანული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის, შენარჩუნების ეკოლოგიური ბალანსის რეგულირება ორგანული სოფლის მეურნეობის წარმოების და მარკეტინგის უკვე ჩაიწერება, რათა დადგინდეს, წესები და პროცედურები ვითარდება და ფართოვდება.

ორგანული წარმოების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გარეშე დედამიწის ბუნებრივი ბალანსი აღების ზომები უნდა იქნას მიღებული, მცენარეთა დაცვის და დამზადებული ბუნებრივი მეთოდები მავნე ორგანიზმების კონტროლის და სერტიფიცირების ეწოდება წარმოების ფორმის კონტროლის ქვეშ საწარმოო პროცესების კონტროლი. ამ გზით მიღებულ პროდუქტებს ასევე უწოდებენ ორგანულ პროდუქტებს.

TÜRCERT არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის სერტიფიცირების კვლევის ერთ-ერთი სერტიფიცირების ორგანო. ამ საკითხზე მეტი ახსნა-განმარტების მისაცემად, ყოველთვის თქვენთან ერთად იმყოფებოდნენ TÜRCERT სერტიფიცირების ორგანიზაციის მენეჯერები და თანამშრომლები.