ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განვითარება დამოკიდებულია ტექნოლოგიის განვითარებაზე. ცდილობს ახალი გამოგონების წარმოება ტექნიკურად. ახალი მეთოდები გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების დამუშავებისათვის და მათი მოხმარებისთვის მზადყოფნისთვის. იმავდროულად, მსოფლიო მოსახლეობა იზრდება. სწრაფი საცხოვრებელი პირობები ასევე შეცვლის კვების ჩვევებს. ინდუსტრიის სწრაფი ზრდა და ბუნებრივი რესურსების უპასუხისმგებლო გამოყენება მსოფლიოს ეკოლოგიური ბალანსის ჩაშლას. გლობალური დათბობა მას სერიოზული ცხოვრებისეული გამოწვევების წინაშე აყენებს. ბუნება ახლა ხალხის წინააღმდეგ ებრძვის. არსებობს მზარდი შეშფოთება მომავალი თაობებისათვის დაბინძურებული სამყაროს დატოვების შესახებ. ყოველივე ეს უარყოფითად ქმნის პრობლემებს საკვები პროდუქტების მიწოდებაში, რაც არ გამოიწვევს ადამიანის ჯანმრთელობას.

იმ ქვეყნების ხელისუფლებამ, რომლებმაც გაიგეს, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს, სანამ ისინი ძალიან გვიან არიან, დაიწყეს გარკვეული სამართლებრივი ღონისძიებები. ეროვნულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან, დაიწყეს მუშაობა სოფლის მეურნეობის წარმოების გარკვეულ კრიტერიუმებსა და სტანდარტებზე. ხალხმა ახლა დაიწყო სურსათის ბაზარზე უფრო მეტი გარანტირებული პროდუქციის მოძიება.

სურსათის უვნებლობა კონცეფცია, რომელიც გამოითქმის ბევრ ელემენტად, მოიცავს:

  • სურსათი არ შეიცავს არაბულ კომპონენტებს
  • ამ კომპონენტების შენარჩუნება დონეზე, რომელიც უვნებელია ან მისაღებია
  • ჰიგიენური და ჰიგიენური პირობები უნდა შესრულდეს კვების პროდუქტების წარმოებაში
  • სურსათის სხვადასხვა წარმოების ეტაპზე გარემოსთან ურთიერთობების გაღრმავება
  • წარმოების საქმიანობა პრიორიტეტს ანიჭებს ხალხის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობას

ამ შეშფოთების გათვალისწინებით, ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი საცალო ვაჭრობები გავერთიანდეთ იმის გარანტიას, რომ პროდუქტი მათ კლიენტებს სთავაზობენ უსაფრთხოდ და დამზადებულია მდგრადი პრინციპით. ადამიანთა გრძნობებისა და ბუნების დაცვის მიზნით, ამ ჯგუფმა მოგვიანებით დააარსა ევროპული საცალო პროდუქტების შემსწავლელი ჯგუფი 1997 (ევროპის საცალო პროდუქციის სამუშაო ჯგუფი, EUREP). ამ ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ფულის გამოსაყენებლად და სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობით. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა კონცეფცია ჯერ კიდევ წინამდებარე კვლევების დროს (კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, GAP) განხორციელდა.

ჯგუფი შეიქმნა თავად 2001- ში EUREPGAP ტექნიკური და სტანდარტების კომიტეტის დაადგინა, რომ კრიტერიუმები და დამზადებულია შესაბამისად სტანდარტული და მიწოდების სამომხმარებლო დარგეს სფეროში პროდუქციის შექმნა სისტემა, რომელიც აკონტროლებს ყველა ეტაპს და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და საკვები ცდილობდა ხარისხის გასაუმჯობესებლად. შედეგად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესაბამის კრიტერიუმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის შესწავლისა და სტანდარტების შესწავლა დაიწყო. ამგვარად დაიწყო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის სერტიფიცირების სამუშაოები.

EUREPGAP- ის ტექნიკური და სტანდარტების კომიტეტის ეს ნამუშევრები მოკლე დროში გავრცელდა მსოფლიოს და თითოეულმა ქვეყანამ საკუთარი ეროვნული სისტემა შექმნა. მაგალითად, ჩილეს გეოგრაფია ჩილეში, ChinaGAP ჩინეთში და JGAP იაპონიაში. ამგვარად, EUREPGAP- მა მიიღო გადაწყვეტილება 2007- ში GLOBALG.AP- ის შეიცვალა.

GLOBALGAP სერტიფიკატიროდესაც განაცხადი დაიწყო, პირველად დაიწყო, როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში ახალი ხილისა და ბოსტნეულის შესვლის წინაპირობა. ამგვარად, ეს დოკუმენტი ევროკავშირის საცალო პროდუქციის პროდუქციის მონიტორინგის გარანტია იყო. მომხმარებელთა დარწმუნებულები არიან, რომ ნებისმიერი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მიღება არ არის სარისკო თვალსაზრისით სისუფთავესა და ჰიგიენასთან დაკავშირებით და, შესაბამისად, არ წარმოიქმნება გარემო გარემოში.

ევროკავშირის ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის სააგენტოები ვალდებულნი არიან მიიღონ ეს დოკუმენტი, რათა დაამტკიცონ მომხმარებლებმა, რომ მათი პროდუქცია საცალო საშუალებებით აკმაყოფილებს. GLOBALGAP სერტიფიკატი არის დამოუკიდებელი და დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რომ მწარმოებლები საჭირო პირობებს აკმაყოფილებენ. ეს სავალდებულო დოკუმენტია ევროკავშირის ბაზარზე შესასვლელად.

იმავე გაგება დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში სწრაფად განვითარებასა და ზოგიერთ მსხვილ საცალო მწარმოებელს პროდუქციისგან მოითხოვოს გლობალგპ-ის სერტიფიკატი პროდუქციის მწარმოებლებისგან, როგორც მათ მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის საიმედოობის დამადასტურებელი საბუთი.

GLOBALGAP სისტემის ძირითადი პრინციპები შეიძლება განისაზღვროს შემდეგნაირად:

      სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებში სურსათის ხარისხის გაუმჯობესება

      სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით

      ეკოლოგიური ბალანსის დაცვა და ბუნების დაცვა

      ბუნებრივი რესურსების ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფა

      ტრადიციული მეურნეობის მეთოდების კომბინაცია დღევანდელ წარმოების ტექნოლოგიებთან

      მწარმოებელთა, მომხმარებლებისა და საზოგადოების ზოგადად ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად

GLOBALGAP სისტემის მიერ დადგენილი კრიტერიუმები და სტანდარტები სტანდარტებს განსაზღვრავს, რომლებიც განსაზღვრავენ მინიმალური უსაფრთხოების მოთხოვნებს. ხალხი ყიდულობს საკვებს,

      ქიმიური, ფიზიკური და მიკრობიოლოგიური მავნე

      ვინაიდან მწარმოებლების საწარმოო საქმიანობა ზიანს არ აყენებს გარემოსა და ბუნებრივი წონასწორობას.

      მომზადდა სამართლებრივი რეგლამენტის შესაბამისად

      ვინაიდან ყველა საჭირო ღონისძიება განხორციელდა საწარმოო საქმიანობაში მომუშავე პირების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

მათ უნდათ დარწმუნებული.

ხალხის ამ მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად GLOBALGAP სისტემასასოფლო-სამეურნეო სექტორში ხარისხის სისტემა შემუშავდა. იგი ყურადღებას ამახვილებს პროდუქციის წარმოებაზე და ინტეგრირებული სოფლის მეურნეობის პრინციპები მიიღო. HACCP საფრთხის ანალიზი და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა და ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემა შეესაბამება სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის დაცვას. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ISO 14001 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემა OHSAS XXX პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემასთან ერთად არის ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით.

TÜRCERT არის კომპანიების ერთ-ერთი საკონსულტაციო ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის სასერთიფიკატო კვლევებს. საკონსულტაციო კომპანია TÜRCERT მზადაა უზრუნველყოს ყველა სახის მომსახურება ორგანიზაციებისთვის, რომელთაც სურთ მიიღონ მეტი ინფორმაცია GLOBALGAP სისტემის შესახებ ან მოითხოვონ GLOBALGAP სერტიფიკატი.