HOTEQ 500 სასტუმრო ხარისხის მართვის სისტემის სტანდარტი წარმოადგენს ტურიზმის ინდუსტრიის, სასტუმროს ხარისხის, გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და სურსათის უსაფრთხოების პროგრამების შემუშავებას. ამ სტანდარტის ძირითადი მახასიათებელია ის, რომ იგი მოქმედებს მომხმარებლის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელს კმაყოფილია სერვისით და მათი კმაყოფილება იზრდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში HOTEQ 500 სასტუმროს ხარისხის მართვის სისტემა არ აქვს პრობლემა საერთაშორისო სიცხადეს.

ტურისტული სასტუმროების მენეჯმენტის, ტურისტული მენეჯმენტის, განსახლებისა და სხვა ორგანიზაციების თვალსაზრისით სამომხმარებლო კმაყოფილების და კმაყოფილების მიღწევა ორგანიზაციის დაპირებასა და გამოცხადების ვალდებულების შესრულების ვალდებულების შესრულების თვალსაზრისით ეფექტურია. ეს არის ყველაზე სრულყოფილი სტანდარტი ამ საქმიანობის სფეროში.

HOTEQ 500 სასტუმრო ხარისხის მართვის სისტემის სტანდარტები გათვალისწინებულია კლიენტების ჯანსაღი, მაღალი ხარისხისა და სურსათის უსაფრთხოების პრინციპების განსაზღვრა, მომსახურების მოლოდინი და გარემოსდაცვითი შეგნებული ორგანიზაციები.

ის ფაქტი, რომ ტურიზმის შემოსავლები და ტურისტული შემოსავლები ტურიზმის სექტორში მნიშვნელოვანი რესურსია და ამ სექტორში მოქმედი სასტუმროების, განსახლების ობიექტები, ტურისტული საწარმოები და მსგავსი დაწესებულებები უფრო ეფექტური უნდა იყოს სოციალურ, კულტურულ და ეკონომიკურ პირობებში.

გლობალური ეკონომიკის მქონე ქვეყნებმა შეამცირეს მთელი რიგი ტურები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ასევე ბიზნეს მოგზაურობასთან ერთად ტურისტული მოგზაურობები დაიწყო უფრო მეტი ვიდრე წინა წლებში. შედეგად, კითხვა, თუ რამდენად უნდა შეესაბამებოდეს სასტუმროს კლასიფიკაცია მსოფლიოს და კერძო სექტორის მიერ. ამ მოვლენების შემდეგ, ISQ- მა კვლევა დაიწყო. ISQ არის კერძო და დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც დაარსებულია 1965- ში, რომელიც უზრუნველყოფს ტესტირების, ინსპექტირების, ტრეინინგისა და ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურებას. ეს ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ყველა მომხმარებლისგან თავის კლიენტებს გადაწყვეტილებების მიღებაში, რათა უზრუნველყოს პროდუქციისა და მომსახურების წარმოება გარემოსდაცვითი, ხარისხიანი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტებისა და სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად.

დამზადებულია ISQ- ის მიერ HOTEQ 500 სასტუმრო ხარისხის მართვის სისტემა სტანდარტების მიზანია გაეცნოს ტურიზმში მომუშავე ბიზნესსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობებს და ხელი შეუწყოს მომსახურების სწორად მიწოდებას. ამ სტანდარტების წყალობით, კლიენტებს გადაეცემათ ტურისტული მომსახურების მიღებისას შეგნებული შერჩევა, ხოლო სექტორის ფირმებს ასევე ექნებათ სერვისი, რომელსაც აქვს სამომხმარებლო მოლოდინების დაკმაყოფილება და მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზრდა.

HOTEQ 500 სტანდარტები მაღალხარისხიანი მომსახურების წყალობით, გაიზრდება შემოქმედებითი მომსახურებისა და გადაწყვეტილებების მქონე კომპანიების საქმიანობა და გაიზრდება საოპერაციო რისკები. ამ გზით, კომპანიები შეიმუშავებენ ინფრასტრუქტურას და უზრუნველყოფს ტექნიკის, პროცესებისა და მომსახურების სტანდარტებს სტანდარტებისა და სამართლებრივი რეგლამენტების შესაბამისად. გაიზრდება ტურიზმის სექტორში მომუშავე ყველა ორგანიზაციის ხარისხი, უსაფრთხოება, გარემო და სოციალური პასუხისმგებლობა.

HOTEQ ხარისხის მართვის სისტემა ხარისხის მართვის სისტემის უმთავრესი მოთხოვნაა. ხარისხის მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და ამ სისტემის სტანდარტების დანერგვის მიზნით, კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს ხარისხის მართვის სისტემა.

HOTEQ სასტუმროს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მეორე ძირითადი მოთხოვნა გარემოს მართვის სისტემაა. ეს არ დაზიანდეს ეკოლოგიური სისტემა ტურიზმის საწარმოების, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ხელი შეუშალა მავნე პრაქტიკა, ადამიანის ჯანმრთელობის, მაგრამ დამოკიდებულია შესაბამისი გარემოსდაცვითი პოლიტიკის.

მოქმედი ტურიზმის სექტორში, სასტუმროები, საცხოვრებელი ობიექტები, საერთო საცხოვრებლებში, კურორტების, ყველა სახის ტურისტული ბიზნესის და სხვა მსგავსი ორგანიზაციები მათ HOTEQ 500 Hotel ხარისხის Management've შეიქმნა სისტემის და გარკვეული დროის შემდეგ, რაც ფუნქციონირებს სტანდარტების შესაბამისად ამ სისტემას, HOTEQ 500 სასტუმრო ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკატი მათ შეუძლიათ მიიღონ. საკმარისია, რომ მათ მიმართონ სერტიფიცირების ორგანოს.

გარდა ამისა, მომხმარებელთათვის უკეთესი ხარისხის, ჯანსაღი და უსაფრთხო სერვისის უზრუნველსაყოფად, ორგანიზაციებმა, რომლებსაც ეს სერთიფიკატი აქვთ, თავიანთი საქმიანობის შესახებ დოკუმენტურად დაამტკიცეს. ეს ქმნის მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას ტურიზმის სექტორში. მომხმარებლებმა ამ გზით უფრო ინფორმირებული არჩევანი გააკეთეს. მეორეს მხრივ, ამ დოკუმენტების მფლობელებმა გაიზარდა მათი პოტენციალი მომხმარებელთა მოლოდინებთან დაკავშირებით. ეს შედეგად გაზრდილი შესრულება და მეტი შემოსავალი.

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ HOTEQ 500 სასტუმროს ხარისხის მართვის სისტემა არ გააჩნია საერთაშორისო სავალდებულო შეშფოთება და მნიშვნელოვანია მომხმარებლის კმაყოფილება და კმაყოფილება. ამ მიზნით, HOTEQ განსახლებისა და სტუმართმოყვარეობის ბაზრობები დროდადრო იმართება.