ტესტირების, ინსპექტირებისა და სერტიფიცირების ორგანოების ბაზრის კვლევამ აჩვენა, რომ SCIENCE ბრენდი ღირებულებას მატებს ბიზნესს ყველა სექტორიდან.

ბუნებრივია, ამ სექტორში ბევრი ორგანიზაცია ფუნქციონირებს და თითოეული მათგანი ბუნებრივად ახორციელებს ამ მომსახურებას სხვადასხვა აკრედიტაციის ინსტიტუტიდან მიღებული უფლებამოსილების საფუძველზე. თუმცა, რომ ორგანიზაცია იყოს ლიდერი სექტორში და დაემატოს ღირებულება იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ემსახურება, დამოკიდებულია რიგ კვალიფიკაციაზე. როგორც SCIENCE, ეს არის SCIENCE-ის ხედვაში არასოდეს დააკნინოს კონკურენტი კომპანიები და მოემსახუროს მომხმარებლებს სამართლიანი კონკურენციის პირობებში და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შექმნის გარეშე. თუმცა ამ პირობებში ის ასევე ცდილობს კონკურენტებზე მაღლა დგომა და მათზე ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ დგომა.

SCIENCE-ის ბრენდად ქცევის ყველაზე დიდი ფაქტორი არის მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი სერვისის მიდგომის მიღება და მაქსიმალური ზრუნვა მომხმარებლის ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე და მესამე მხარისთვის არ გამჟღავნებულზე. ეს ორი პრინციპი არის SCIENCE-ის წარმატების არსებობისა და მდგრადობის მთავარი დასტური.

მეორე მთავარი ფაქტორი, რომ SCIENCE გახდა ბრენდი, არის მისი წვლილი დარგის განვითარებაში. SCIENCE-ის მენეჯმენტის თანამშრომლებმა იციან, რომ როგორც კომპანიის განვითარება და ზრდა დამოკიდებულია მხოლოდ სექტორის გაძლიერებაზე. ამ კუთხით SCIENCE ყველაფერს აკეთებს როგორც სტანდარტების ჩამოყალიბებაში და განხორციელებაში, ასევე ამ პროფესიის პრესტიჟისა და რეპუტაციის მოსაპოვებლად.

და ბოლოს, მესამე ფაქტორი, რომ SCIENCE გახდეს ბრენდი, არის სოციალური პასუხისმგებლობის ცნობიერება. ყველა განხორციელებული ღონისძიება მიზნად ისახავს ადამიანების სიცოცხლისა და ქონების უსაფრთხოებას და ბუნების დაცვას. ბედნიერად და წარმატებულად ცხოვრება მომავალში მხოლოდ უზრუნველყოფის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი. ისევე, როგორც სტანდარტები და მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციები მიმართულია ამის უზრუნველსაყოფად, ასევე მნიშვნელოვანია წვლილი შეიტანოს მათ განვითარებაში. SCIENCE მონაწილეობს მრავალ პროექტში და ახორციელებს ერთობლივ კვლევებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ოფიციალურ ორგანიზაციებთან, უნივერსიტეტებთან, კვლევით ორგანიზაციებთან და იმავე სექტორში მოქმედ სხვა კონკურენტ ორგანიზაციებთან.

 

რა თქმა უნდა, ამ კვლევების გასაგრძელებლად აუცილებელია ძლიერი მენეჯერული პერსონალი, გამოცდილი კადრები და მოწინავე ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა. SCIENCE-მა განახორციელა ყველა სახის ინვესტიცია ამ საკითხებში და აგრძელებს ამ ინვესტიციებს, რათა დაემატოს ღირებულება თავის მომხმარებელს.