Çevre bilinci, bütün dünyada giderek yükselmektedir. Bu paralelde ormanların korunmasına verilen önem de giderek artmaktadır. Bu yüzden çok sayıda kuruluş, üretimde kullandıkları ham madde ve yarı işlenmiş ürünlerin, iyi yönetilmiş ormanlardan sağlanmasını talep etmektedir.

İyi yönetilmiş orman konusunda ilk çalışmalar 1990 yılında Kaliforniya’da bir araya gelen, orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları ve kullanıcıları tarafından başlatılmıştır. Bu toplantıya çevre ve insan hakları konusunda hizmet veren sivil toplum kuruluşları da katılmıştır. Bu ilk toplantıda Orman Yönetim Konseyi kurulmuştur (FSC, The Forest Stewardship Council). Bu şekilde sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlatılmış oldu.

Orman Yönetim Konseyi (FSC), kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur ve üyelik esasına dayalıdır. Bu kuruluşun temel ilkeleri, insanların bir araya gelerek, kötü orman politikalarını engellemeleri ve orman yönetim sistemlerinin daha yaygın olmasını sağlamalarıdır, Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur.2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmıştır.

Orman Yönetim Konseyi’nin (FSC) merkezi Almanya’da Bonn şehrindedir. Kurulduktan kısa bir süre içinde, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da bölge temsilcilikleri açmış ve uluslararası bir kuruluş haline gelmiştir.

Orman Yönetim Konseyi’nin (FSC) amacı, yer yüzündeki bütün ormanların en doğru şekilde yönetilmesini teşvik etmektir. Kuruluş, sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerini tespit etmiştir ve ormancılığın bu ilkelere göre yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Hedeflenen, orman alanlarının korumak ve kalıcı varlığını sürdürmektir.

Orman Yönetim Konseyi (FSC), giderek yaygınlaşarak, bu uygulamaların uluslararası boyutta yayılmasını amaçlamaktadır. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan geniş bir orman alanı FSC standartlarına uygun bulunarak belgelendirilmiştir. Orman ürünleri üzerinde görülen FSC etiketi, tüketicinin herhangi bir orman ürününü alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur.

Bunun yanında FSC etiketli ürünlerin tercih edilmesinin başka nedenleri de bulunmaktadır. Örneğin, dünya çevresinde tehlike seviyesi gittikçe artan böcek ilaçlarının kullanımı engellenmiş olmaktadır. Genetik olarak üzerinde oynanmış ağaçların yetiştirilmesi engellenmiş olmaktadır. Dünya üzerindeki yerli halkın haklarına saygı duyulmuş olmaktadır. Yer yüzündeki doğal ormanların ve diğer bitki türlerinin değişimi engellenmiş olmaktadır. Orman Yönetim Konseyi (FSC), yılda en az bir kere, belgelendirilmiş kuruluşların faaliyetlerini kontrol ederek, gerekli koşullara uyulup uyulmadığını kontrol etmektedir. Bu da sistemin sürdürülebilir olmasına katkı sağlamaktadır.

FSC, Chain of Custody Certification (CoC), Koruma Zinciri Sertifikası anlamına gelmektedir. Bu belge, ürünün orman alanından başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtım süreçlerini kapsayan ve tüketiciye ulaştığı ana kadar kesintisiz olarak izleyen bütün aşamaları ifade etmektedir. Tüketici açısından bakıldığında, FSC, ürünün kaynağı hakkında bilgi sağlar, FSC-CoC ise doğru ürünün doğru yollardan temin edildiğini garanti eder.

Ahşap olarak veya kağıt olarak kullanılan her türlü ağaç kaynaklı ürün üzerinde görülecek FSC-CoC etiketi, o ürünün elde edildiği ormanın, sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini ve bu durumun bağımsız bir kuruluş tarafından onaylandığını ifade eder.

Dünya üzerinde gelinen son duruma bakıldığında, FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirilen toplam alan 107 milyon hektarı bulmuştur. Bu alanın yüzde 58’ini doğal ormanlar, yüzde 34’ünü yarı doğal ve fidanlık karşımı alanlar, yüzde 8’ini ise fidanlık alanlar oluşturmaktadır.

FSC Orman Yönetim Konseyi’nin bu çabaları sonunda, çevresel koşullara uygun orman yönetimi sayesinde, kereste ve kereste dışı orman ürünleri, ormanların verimliliğine, biyolojik çeşitliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmektedir.

Aynı zamanda sosyal açıdan, yerel halkın ve toplumun hakları korunmuş olmaktadır. Uzun vadede orman ve orman ürünlerinden yarar sağlayacak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyecek, uzun dönemli yönetim planlarına da katkı verilmektedir.

FSC Orman Yönetim Konseyi, ekonomik anlamda, ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekolojik sistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasını istemektedir.

FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi standartları bu amaçlara ulaşmak için belirlenmiştir ve uluslararası nitelik kazanmıştır.

FSC belgesi, orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya dönüştüren bir firmada CoC (koruma ve gözetim zinciri) yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla FSC tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili FSC standardına göre yapılan denetimler sonucunda firmalara sertifikasyon süreci tamamlanır.

FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi Belgesi (Koruma Zinciri Sertifikası) çalışmaları, FSC tarafından bu konuda yetki verilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. FSC kuruluşu doğrudan kendisi belge düzenlememektedir. FSC sadece standartları tespit etmekte ve bu standartları ve bu yolda yapmış olduğu çalışmaları korumaya çalışmaktadır. Belge düzenleme yetkisi alan kuruluşlar, düzenledikleri belgelerin listesini aylık olarak FSC Orman Yönetim Konseyi’ne gönderirler.