Turizm işletmeleri için, oteller, tatil köyleri, hatta moteller ve butik oteller, lokantalar, kafeler ve turizm alanında faaliyet gösteren benzeri kuruluşlar için müşteri memnuniyeti yaratmak, çevre ve doğayı kollamak, gıda güvenliğine dikkat etmek, hijyen ve temizlik konusunda hassas olmak, enerji tüketimine duyarlı olmak, verilen hizmetler konusunda sosyal sorumluluk duymak ve bütün bu sayılan noktaları kapsayacak şekilde kaliteli hizmet vermek son derece önemlidir. Önemli olan bir başka nokta da bütün bu sayılan noktalarda gösterilen duyarlılığı herkese ilan etmek ve herkese kanıtlamaktır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tamamen kendi çabaları ile, çeşitli kalite yönetim sistemleri için kriterler geliştirmiş ve standartlar hazırlamıştır. Aşağıda açıklanacak bu yönetim sistemleri kriterleri ve belgelendirme çalışmaları, turizm işletmelerini de kapsamaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, kadrosundaki deneyimli ve konularında uzman yönetici ve çalışanları ile birlikte, esas olarak denetim, gözetim, belgelendirme, test ve muayene ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Tümüyle yerli sermaye ile kurulmuş olan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu faaliyetleri yürütebilmek için, ülke içinden ve ülke dışından çeşitli akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur ve onaylanmış kuruluş olarak gerekli yetkileri almıştır.

Şimdi TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun hazırladığı ve turizm alanında da uygulanabilecek olan yönetim sistemlerine daha yakından bakalım.

Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi

Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi, ülkenin enerji politikaları doğrultusunda, bu amaçlara ulaşabilmek için uygulanması gereken süreçlerin ve gerekli dokümanların hazırlanması için tasarlanmış bir sistemdir.

Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, sera gazı salınımlarını kontrol altında tutabilir, enerji tüketiminde tasarruf sağlayabilir, faaliyetlerin çevreye verdiği zararları önleyebilir, hizmet verirken kullanılan makine ve araçların performansını takip edebilir, verimlilik arttırmak için devletin sağlayacağı Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri’nden yararlanabilir, belki de en önemlisi ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere kolayca uyum sağlayabilirler.

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, insanlarda gıda güvenliği konusunda duyulan endişelerin artması ve bu nedenle insanların beslenme konusunda gıdalardaki tehlikelere karşı korunması amacı ile geliştirilmiş bir sistemdir. Üretim süreçlerinin her aşamasının kontrol altına alınması ile gıda kaynaklı endişelerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, ürün ve hizmetlerinin kalitesinde ölçülebilir düzelme sağlayabilir, üretim verimliliğini arttırabilir, üretim hatalarını gidererek maliyetleri düşürebilir, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilir, piyasada güven yaratabilir ve imajını kuvvetlendirebilir, kuruluşun yönetim etkinliğini arttırabilir ve daha etkin karar mekanizması kurabilir, uluslararası pazarlara giriş imkanı bulabilir ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere kolayca uyum sağlayabilirler.

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, müşteri tatminini esas alan, müşteriyi ve müşteri ilişkilerini sağlıklı yönetmek için geliştirilen stratejilerden oluşan bir sistemdir. Bu sistem bir yandan mevcut müşterilerin elde tutulmasını diğer yandan yeni kazanılan müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurulmasını ve bu ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, müşteriyi önemsediğini göstermiş olur, müşteri şikayetlerinin nasıl karşılanacağını, nasıl değerlendirileceğini ve nasıl çözümleneceğini sistematik olarak belirlemiş olur, müşteri ile yaşanan sorunlar hızlı ve adil bir şekilde ele alınmış olur, bu şekilde rakiplere bir üstünlük yaratılmış olur, mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi kurmuş olur ve müşteri şikayetlerini bir fırsata dönüştürebilirler.

Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi

Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi, ürün ve hizmet üretimi sırasında temizlik ve hijyen koşulları bakımından en üst seviyede faaliyet gösterilmesi ve tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle gıda maddelerinin üretiminde ham madde girişinden başlayarak tüketiciye sunulmasına kadar her aşamada hijyeni kurallarına uygunluğu esas almaktadır.

Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, işletmenin her açıdan temiz ve hijyen olmasını temin eder, sunulan ürün ve hizmetlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlar, müşteri şikayetlerini en aza indirebilir, bu konuda müşterilerin emin olmalarını sağlar, ileride fiziksel, kimyasal veya biyolojik faktörlerle ortaya çıkabilecek tehlikeleri bugünden tespit ederek önlem alınmasını sağlayabilir, işletmede etkin bir otokontrol sistemi kurabilir ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere kolayca uyum sağlayabilirler.

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, işletmelerin faaliyet gösterdikleri ortamı koruma ve geliştirme yükümlülüklerini belirlemek amacı ile kurulmuştur. Bu sistemin kapsamına, ürün veya hizmet üretiminde doğal çevrenin korunması, müşterilerin tercihleri doğrultusunda kaliteli ve güvenli ürünler sunulması, çalışanların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, kuruluşun ortaklarının haklarını koruyacak ve kazanç sağlayacak şekilde işletmenin yönetilmesi, işletmenin faaliyetleri konusunda kamuoyuna doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi ve çeşitli sağlık ve sanat etkinliklerini desteklenmesi gibi konular girmektedir.

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, kötü çalışma koşullarını iyileştirebilir, Sivil Toplum Kuruluşları’nın çabalarına destek olabilir, Sosyal Sorumluluk Yatırım Fonları’na katkı sağlayabilirler.

Turquaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi

Turquaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde düşürülmesi ve mümkün olduğunca ortadan kaldırılması amacı ile geliştirilen bir sistemdir. Ürün veya hizmetin müşterilere sunulmasına kadar bütün süreçlerin çevresel etkileri belirlenmekte ve alınan önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamaktadır.

Turquaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, müşterilerine çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girdiklerini gösterebilir, bu şekilde müşteride güveni yaratabilir, çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşürülür, ulusal ve uluslararası alanda itibar kazanılır ve yasal düzenlemelere kolayca uyum sağlayabilir.

Turuncu Yıldız Kalite Yönetim Sistemi

Turuncu Yıldız Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve yasal düzenlemelerin getirdiği koşulları karşılayarak müşteri memnuniyetini yükselten bir sistemdir. Bu sistemin temel amacı, ürün veya hizmet üretimi sırasında olası hataları ve kusurları önleyerek ürün ve hizmet kalitesi yaratmaktır.

Turuncu Yıldız Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, rekabet avantajı yakalar, disiplinli bir çalışma yapısı kurabilir, müşteri odaklı çalışır ve müşterilerin sürekli değişen istek ve beklentilerini kolayca takip edebilir, müşteri portföyünü genişletir, uygun tedarikçiler seçme rahatlığına kavuşabilir, tedarikçi firmaları daha rahat kontrol kontrol altında tutabilir, hata ve fire oranlarını düşürerek maliyetleri indirebilir ve verimlilik artışı sağlayabilirler.