Çeviri hizmeti veren kuruluşlar için müşteri memnuniyetini sağlamak, hizmet sektöründe faaliyet gösteren diğer kuruluşlara göre hiç de kolay değildir. Söz konusu olan yabancı bir dil olduğu için, bu konuda müşteri memnuniyeti güven unsuru ile birlikte daha fazla öne çıkmaktadır. Tabii bir de işin sürekliliği var. Güven unsuru yaratıldıktan sonra müşterilerle iş ilişkisi bir süreklilik kazanacaktır. Bu yüzden de çeviri çalışmasının söz verilen süre içinde bitirilmesi, yapılan çevirinin müşterilerin beklentilerine cevap verecek nitelikte ve kalitede olması gerekmektedir.

ISO standartları, örneğin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini kurmak ve iyileştirmek için oluşturulan bir standarttır. Bu standartlar çok sayıda sektör için uygulanabilir niteliktedir. Ama diğer taraftan hizmete özel olarak hazırlanan standartlar, o hizmeti veren şirketler için daha kolay uygulanabilir ve amaca daha uygundur. Bu farklı hizmet alanlarından biri de tercüme hizmetleridir ve bu hizmeti veren kuruluşların daha farklı standartlara gereksinimleri vardır.

Bu ihtiyaçtan hareketle tercüme sektöründe uluslararası bir kalite standardı hazırlamak için Avrupa’da birçok girişim olmuştur. Örneğin İtalya’da UNI 10574 standardı, Avusturya’da ÖNORM D 1200 ve ÖNORM D 1201 standartları, Hollanda’da Taalmerk Standart ve Almanya’da DIN 2345 standardı bu amaçla hazırlanmıştır.

Çeviri İşletmeleri Dernekleri Avrupa Birliği (EUATC) 1999 yılında özel kalite standardı geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu birlik tercüme şirketleri ve bazı ulusal dernekler tarafından kurulmuştu. Önceki standartları temel alarak bu Birlik 2003 yılında yeni bir standart belirlemiştir. Daha sonra Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization, CEN), 2006 yılı Mayıs ayında, EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standartlarını yayımlamıştır.

Bu standartlar tercüme işleri yapan kuruluşlar için geliştirilmiş bir kalite standardıdır. Çok sayıda tercüme şirketi, müşterilerine daha kaliteli hizmet vermek ve onlarla sürekli işbirliği yapabilmek için artık bünyelerinde EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi’ni kurmakta ve bu standardın gereklerini yerine getirdiklerini kanıtlamak üzere de EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır. Gerçi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları da tercüme şirketlerinin kaliteli hizmet üretmelerinde işe yarıyordu ama tek başına yeterli olamadığından şimdi EN 15038 standartları tercih edilmektedir.

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi, belgelendirme kuruluşları tarafından bağımsız bir şekilde ve yerinde denetim yöntemi ile verilen, çeviriye özgü bir kalite yönetimi sertifikasyonudur. Dünya çapında kabul gören bu belge, Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde bir kriter olarak da aranmaktadır.

Türkiye Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından yapılan girişimler sonunda EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. TS EN 15038 numaralı standart, Çeviri Hizmetleri Hizmet Özellikleri olarak 2009 yılı Nisan ayında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, tercüme hizmeti veren firmaların uyacakları hizmet kalitesi koşullarını belirlemektir. Sözlü çeviri hizmetleri bu standardın kapsamına girmemektedir.

Tercüme hizmetleri yasal düzenlemelerin kolayca uygulandığı bir alan değildir. Bu yüzden de müşteriler, bu hizmeti veren firmaların ne derece yetkin oldukları ve ne derece kaliteli hizmet verdikleri konusunda tereddüt duymakta ve seçim yaparken kolay karar verememektedirler. Bu nedenle EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan tercüme firmaları, bu açıdan, müşteriler nezdinde uluslararası bir güven oluşturmuş olmaktadır.

Bir tercüme çalışmasının kaliteli olması demek, tercümenin hatasız yapılmış olması ve orijinal metindeki anlamını değiştirmeden korumuş olması demektir. Bu belgeye sahip firmalar, verdikleri hizmetlerin kusursuz olduğuna bu şekilde müşterilerini inandırmaktadır.

Tercüme firmaları için, verimli çalışmak, performansa odaklı olmak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek, ancak EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi sayesinde olmaktadır.

Tercüme hizmetleri veren firmalarda en önemli kaynak insandır. EN 15038 standardı sadece tercüme işini yapacak kişilerin değil, aynı zamanda, düzeltmen ve denetimci olarak görev yapan kişilerin de sahip olması gereken beceri ve özellikleri belirlemiştir.

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi’ni kurmanın ve yönetmenin tercüme firmalarına sağlayacağı sayısız yarar bulunmaktadır. Ama en büyük yararı, müşterilerde güven duygusu yaratmasıdır. Müşteriler, tercüme işini yapan firmanın, hizmet kalitesi ve çalışan yetkinliği konusunda gerekli koşullara sahip olduğuna baştan inanmaktadır.