Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 2008 yılında Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği çıkarılmıştır. İnsan ve yük taşımak için kullanılan asansörler, hizmete alındıktan sonra, insanların, bütün canlıların ve çevrenin sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde çalışmalıdır. Yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolleri, bakım ve servis hizmetinin kontrolü, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre, asansörler, hizmete alındıktan iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere kontrol edilmek zorundadır. Bu muayeneler, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı ile yapılmaktadır.

Asansörlerin periyodik muayeneleri yaptırılmaz ise, belediyeler tarafından mühürlenir ve kullanıma kapatılır.

Asansör bakımı ile periyodik muayene birbirinden farklıdır. Asansör bakımları, aylık olarak asansörün genel durumuna bakılması ve eksiklerinin giderilmesi amacı ile yapılır. Oysa periyodik muayene, asansörün can ve mal güvenliği bakımından kullanıma uygun olup olmadığı açısından yapılan ayrıntılı muayenedir. Periyodik kontrol ile asansöre yapılan bakımlar da kontrol edilmektedir.

Asansör periyodik kontrolleri, muayene ve test kuruluşlarında görev yapan, makine mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ya da asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda eğitim almış elemanlar tarafından yapılır.

Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari koşulları tespit etmiştir. Bu yönetmelik hükümlerine göre de insan ve yük taşıyan asansörlerin, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, yılda en az bir kez uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kontroller sırasında dikkate alınacak temel standartlar, Asansör Yönetmeliği ile Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, bir yandan belgelendirme ve eğitim hizmetleri verirken, diğer yandan talep eden firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler arasında, asansörlerin düzenli muayeneleri ve diğer muayene hizmetleri de bulunuyor. Her türlü muayene ve test çalışmaları için TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz.