Hidroforlar binalarda ve özellikle yüksek yapılarda, şehir şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda basınçlı su elde etmek amacı ile kullanılır. Genelde elektrik gücü ile çalışan hidrofor sistemleri, su basıncının yetersiz olduğu yerde, musluklardan akan suyun basıncını yükseltirler.

Kurulacak hidroforların özellikleri, binadaki daire sayısına, hidroforun konulacağı alana, su verilecek daireler ile hidroforun arasındaki mesafeye, yatay veya dikey gidecek boruların uzunluğuna bağlı olarak tespit edilir. Hidrofor pompasının kapasitesi, beklenen debiye, yani suyun akış hızına ve suyun çıkacağı yüksekliğe bağlıdır. Kullanılacak suyun özellikleri, elektrik şebekesinin özellikleri, hidroforun montaj yapılacağı alanın genişliği, nem ve sıcaklık durumu hatta hidroforun gürültü seviyesi hidrofor seçimind eönemli noktalardır. Doğru yerde ve doğru hidroforu kullanmak, beklenen yararı elde etmek açısından önemlidir. Ancak bunun yanında bir diğer önemli nokta da düzenli kontrollerinin yaptırılmasıdır.

Çünkü hidroflar da basınç ile çalışan cihazlardır ve basınç uygulanan noktalar insanların can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Zamanında ve doğru yöntemler ile hidroforların periyodik muayenelerinin yapılmamış olması, beklenmedik zamanlarda bir patlama riskini de beraberinde taşır.

Hidroforların periyodik muayene ve kontrollerinin yapılması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu kanun esas alınarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlıklı maddesinde, hidroforlar basınçlı hava tankları grubuna girmektedir. Hidroforların, ilgili standartlarda başka bir süre gösterilmemişse, her yıl en az bir defa periyodik muayenelerinin yaptırılması gerekir.

Hidroforların periyodik kontrollleri sırasında ilgili standartlar gereğince şu noktaların üzerinden durulmaktadır:

  • Genel kontroller
  • Basınç kaynağı ve ortam kontrolleri
  • Basınçlı tank kontrolleri
  • Basınç testi

Yapılacak kontrol ve muayenelerin mutlaka, makine mühendileri, makine teknikerleri veya yüksek tekniker tarafından yapılması gerekir. Bu kişilerin bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı elektronik sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu şekilde yapılan kontroller sonucunda uygunluk sağlanması halinde, hidroforun güvenle çalıştığına ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına yönelik rapor düzenlenir. Bu rapor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılacak denetimlerde geçerlidir.

Hidrofor periyodik muayenelerinde şu standartlar dikkate alınmaktadır:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Hava kompresörleri
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Hidroforların periyodik muayeneleri konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.