Günümüzde yaşamın her noktasında, bilerek veya bilmeden standartlar kullanılmaktadır. Yaşam kalitesi bu standartlar sayesinde yükseltmekte ve ürün ve hizmetler bu standartlar sayesinde daha güvenilir ve kaliteli olmaktadır. Bu standartların uluslararası olması veya yerel olarak uygulanması, ülke dışından ithal edilen ürünlerin, tüketiciler tarafından sorunsuz olarak alınmasını ve kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bugün standartlar artık ticaretin uluslararası dili olarak kabul edilmektedir. Standartlar olmadan farklı ülkelerde üretilen ürün ve hizmetlerin farklı ülkelerde piyasaya sunulması ve tüketicilerin farklı diller konuşmasına rağmen bundan bağımsız olarak güvenle bu ürünleri alabilmesi ancak standartlar ile mümkündür. Bugün standartlar, geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar dikkate alınmakta ve önemsenmektedir.

Standartlar, en basitinden en karmaşığına kadar ve yerel olandan uluslararası alanda kabul görenine kadar, hangi sektör ile ilgili olursa olsun, her türlü mal ve hizmetin tüketicilere sunulmasına damgasını vurmaktadır. Küresel anlamda tedarik zincirlerinin omurgasını da yine bu standartlar oluşturmaktadır.

Günümüzde uluslararası alanda geçerli olan standartlar üreten birçok yabancı kuruluş bulunmaktadır. Bu standartlar ortaya çıktığı kuruluşun ülke kültürüne, ekonomisine, gelişmişlik düzeyine, refah düzeyine, eğitim seviyesine ve birçok faktöre bağlı olarak tasarlanmaktadır ve elbette ülkeden ülkeye uygulanmasında bazı problemlere neden olması kaçınılmazdır.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları sırasında esasen bir yandan iç hukukumuz yayınlanan direktiflere uygun şekilde yeniden düzenlenirken, bir yandan da bu yasal düzenlemelerin atıfta bulunduğu standartların da uyumlaştırılması çalışmaları yapılmaktadır. Genelde bu çalışmaları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yürütmektedir. Ancak uygulamada standartların yorumlanması ve uygulanmasında bazı anlam karmaşaları olmakta ve bunların bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Standardizasyon içtihatları dendiği zaman, bu standartların uygulanmasına açıklık getiren ve herkes tarafından kabul edilir yorumların yapılması ifade edilmektedir. TÜRCERT, bugüne kadar kazandığı engin deneyim ve güçlü kadrosu ile zaman zaman bu içtihatların oluşmasına katkı vermektedir.

 

Uluslararası standartlar, dünya genelinde kabul edilen ve paylaşılan en iyi uygulamalar konusunda bir uzlaşma alanı olmaktadır ve kuruluşumuz SCIENCE, ülkemizde standardizasyon içtihatları konusunda öncü bir kuruluş olmuştur. Kuruluşumuzun uygulamaları ve yorumları örnek alınmaktadır.