HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi standardı, turizm sektörü otel kalite, çevre, sağlık ve gıda güvenliği uygulamaları için geliştirilmiş bir hizmet standardıdır. Bu standardın temel özelliği, müşteri bakış açısından geçerli olmasıdır. Önemli olan, müşterilerin, verilen hizmetten tatmin olmaları ve memuniyetlerinin artmasıdır. Yoksa HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi’nin uluslararası geçerlilik gibi bir sorunu yoktur.

Bu sistemin ortaya çıkmasında, müşteri tatmini ve memnuniyeti açısından turizm otelcilik, turistik işletmecilik, konaklama ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların vereceği taahhüdün ön plana çıkartılması ve bunun müşteriye beyan edilmesi etkili olmuştur. Bu sayılan faaliyet alanlarında mevcut olan en geniş kapsamlı standart budur.

HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi standartları belirlenirken, müşterilerin sağlıklı, kaliteli ve gıda güvenliği prensiplerine uygun hizmet beklentisi ve çevreye duyarlı kuruluşları tercih etmeleri dikkate alınmıştır.

Turizm sektöründeki gelişmeler ve ülke gelirlerinde turizm gelirlerinin önemli bir kaynak olması, bu sektörde faaliyet gösteren oteller, konaklama tesisleri, turistik işletmeler ve benzeri kuruluşların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok daha fazla etkin olmaları gereğini ortaya çıkarmıştır.

Küresel ekonomilerle dünyanın bir anlamda küçülmeye başlaması, beraberinde ülke içinde ve ülke dışında çok sayıda yolculuk yapılmasını gerektirmiş, bunun yanında iş yolculukları ile birlikte turistik yolculuklar da önceki yıllara göre daha fazla yapılmaya başlanmıştır. Böyle olunca dünya üzerindeki otel sınıflandırmalarının nasıl karşılaştırılması gerektiği sorusu, kamu ve özel sektör yetkilileri tarafından daha fazla sorgulanmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine ISQ, bu konuda bir çalışma başlatmıştır. ISQ, 1965 yılında kurulmuş olan ve test, muayene, eğitim ve teknik danışmanlık hizmetleri veren özel ve bağımsız bir kuruluştur. Bu kuruluş, her sektörden müşterilerine, ürettikleri ürün ve hizmetlerin, çevre, kalite, sağlık ve güvenlik standartları ve yasal düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için çözümler sunmaktadır.

ISQ tarafından geliştirilen HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi standartlarının amacı, turizm sektöründe hizmet veren işletmeler ve müşteriler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve hizmetlerin gerektiği şekilde verilmesini kolaylaştırmaktır. Bu standartlar sayesinde müşterilerin, turizm hizmetlerini alırken bilinçli bir seçim yapması sağlanacak, diğer taraftan sektördeki firmalar da müşteri beklentilerini karşılama potansiyeline sahip, müşteri memnuniyeti yükselten bir hizmet verme anlayışına sahip olacaktır.

HOTEQ 500 standartları sayesinde, müşterilerine yüksek kalitede hizmet veren, onlara yaratıcı hizmetler ve çözümler sunan firmaların performansları yükselecek ve faaliyet riskleri düşecektir. Firmalar bu sayede altyapılarını geliştirecek, kullanılan ekipmanların, süreçlerin ve hizmetlerin, standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamış olacaklardır. Turizm sektöründe hizmet veren bütün kuruluşların, kalite, güvenlik, çevre ve sosyal sorumluluk duyguları yükselmiş olacaktır.

HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi’nin en temel gereği, Kalite Yönetim Sistemi’dir. Otel Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve bu sistemin standartlarının uygulanabilmesi için, öncesine o firmanın Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve yönetiyor olması gerekmektedir.

HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi’nin ikinci temel gereği de Çevre Yönetim Sistemi’dir. Turizm işletmelerinin bir taraftan ekolojik sisteme zarar vermemeleri, diğer taraftan insan sağlığı açısından zararlı uygulamaların önüne geçmiş olmaları, ancak uygun bir çevre politikası uygulamalarına bağlıdır.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller, konaklama tesisleri, pansiyonlar, tatil köyleri, her çeşit turistik işletmeler ve bunlara benzer kuruluşlar, işletmelerinde HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi’ni kurduktan ve belli bir süre bu sistemin standartlarına uygun faaliyet gösterdikten sonra, HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Bunun için bir belgelendirme kuruluşuna başvurmaları yeterlidir.

Bu belgeye sahip olan kuruluşlar, müşterilerine daha kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir hizmet sunmanın yanında, bu faaliyetlerini bir belge ile de kanıtlamış olmaktadır. Bu durum turizm sektöründe önemli bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Müşteriler bu şekilde daha bilinçli bir seçim yapmış olmaktadır. Diğer taraftan bu belge sahibi işletmeler, müşteri beklentilerini karşılama potansiyellerini yükseltmiş olmaktadır. Bu da beraberinde performans artışı ve daha fazla kazanç sağlamaktadır.

Yukarıda, HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi’nin uluslararası bir geçerlilik kaygısı taşımadığını, önemli olanın, müşteri tatmini ve memnuniyeti olduğunu ifade etmiştik. Bu amaçla zaman zaman HOTEQ konaklama ve ağırlama temalı fuarlar düzenlenmektedir.