Tamamen yerli sermaye ile kurulan bir şirket olan SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., çok sayıda yönetim sistemi standartlarına göre ve ürün belgelendirmesi direktifleri ve standartlarını esas alarak, denetim, gözetim, belgelendirme, muayene ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerle ilgili olarak ülke içinden ve ülke dışından akreditasyon kurumlarından akredite olmuştur ve onaylanmış kuruluş olarak gerekli yetkileri almıştır.

SCIENCE belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerini üç başlık altında toplamak mümkündür: belgelendirme çalışmaları, eğitim hizmetleri ve muayene ve test çalışmaları.

Belgelendirme çalışmaları

Belgelendirmenin amacı, bir kurum ve kuruluşta işletilen bir yönetim sisteminin ilgili standartlara uyduğunun ve etkin şekilde uygulandığının bağımsız bir kuruluş tarafından kanıtlanmasıdır. Belgelendirme aynı zamanda yönetim sistemi standartlarının, kurum veya kuruluşun açıkladığı politika ve hedefleri, sürekli olarak gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun da bir göstergesidir. Belge almış olan bir kuruluş, bu şekilde kendisine bir katma değer yaratmış olmaktadır.

International Standardisation Organization
UAF - United Accreditation Foundation

SCIENCE, hem ulusal hem de uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından yayınlanarak uygulamaya konulan standartlar ve yasa, yönetmelik, tüzük ve benzeri yasal düzenlemeler doğrultusunda belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Belgelendirme konusu sistemin gereklerine ve faaliyet konusuna bağlı olarak ön denetim ve saha denetim çalışmaları planlanmakta, yürütülmekte ve gerekli koşulların sağlanması durumunda firmalara ilgili sistemin belgesi düzenlenerek teslim edilmektedir. Ayrıca belgenin geçerlik süresi içinde firmaların yıllık dönemsel denetimleri de yapılmaktadır.

Belgelendirme çalışmaları kapsamında, ürünlere yönelik test ve analiz çalışmaları, gözetim hizmetleri, uygunluk kontrolleri ve benzeri faaliyetler de yapılmaktadır.

Muayene çalışmaları

Yönetim sistemleri kurulurken firma faaliyetlerinin ilgili standartlara uygun hale getirilmesi sırasında yapılan çeşitli muyane işlemleri ve yapılması gerekli ölçümler ve testler bulunmaktadır. LVD alçak gerilim testi, EMC elektromanyetik uyumluluk testi, temiz oda testleri, hava mikrobiyolojisi testleri, iş sağlığı ve güvenliği analizleri, aydınlatma ölçümü, toz ölçümü, gürültü ölçümü, gaz ölçümü, titreşim ölçümü bunlardan sadece birkaçıdır.

SCIENCE, bu teknik hizmetlerin verilmesi yanında, firmaların üretim sırasında kullandıkları araç ve gereçlerin kalibrasyonlarını yapmak, kalibrasyon raporlarını düzenlemek, kalibrasyon sertifikası vermek, ülke içinde veya dışında ölçme ve kalibrasyon laboratuarları ile ilgili ihalelere katılmak ve kalibrasyon hizmetleri konusunda akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon almak gibi faaliyetleri de yürütmektedir.

Uluslararası Gözetim Şirketi Yetki Belgesi (Ticaret Bakanlığından). Bu yetki sertifikasını incelemek için aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
TÜRCERT; Uluslararası Gözetim Şirketi Yetki Belgesi
 (Adobe Reader ile açılır)

 

UAF - ISO 17021 Sistem Belgelendirme Akreditasyonumuz ekte bulunmaktadır. Bu akreditasyon sertifikasını incelemek için aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
UAF - ISO 17021 Sistem belgelendirme Akreditasyonu
 (Adobe Reader ile açılır)

 

UAF - ISO 17020 Akreditasyonumuz ekte bulunmaktadır. Bu akreditasyon sertifikasını incelemek için aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
UAF - Muayene Akreditasyonu
UAF - Muayene Akreditasyon Kapsamı
(Adobe Reader ile açılır)

 

HELAL Akreditasyonumuz ekte bulunmaktadır. Bu akreditasyon sertifikasını incelemek için aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
HELAL Akreditasyonu (Adobe Reader ile açılır)