SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. faaliyet gösterdiği yönetim sistemleri kuruluş çalışmalarında, belgelendirme çalışmalarında, muayene ve test çalışmalarında ya da eğitim çalışmalarında, hizmet verdiği bütün kurum ve kuruluşlara karşı bağımsızlık ve tarafsızlık taahhüdü vermektedir.

SCIENCE, kaynakları ve altyapısı elverdiği ölçüde, sunduğu bütün sistem kuruluş, belgelendirme, muayene, test ve eğitim çalışmalarında, ülke sınırları içinde tarafsız ve bağımsız faaliyet göstermektedir. Hizmet verdiği kurum ve kuruluşlar arasında, coğrafi bölge olarak veya ait oldukları sosyal çevre veya siyasal yaklaşımları bakımından, ya da faaliyet gösterdikleri sektör veya sanayi dalı açısından hiçbir fark gözetmemektedir.

SCIENCE, akreditasyon kapsamı ve standartları içinde kalarak ve mevcut prosedürlere uyarak hizmet verdiği bütün kurum ve kuruluşlara eşit hizmet sunmaktadır.

SCIENCE, uygunluk değerlendirme yapısı ve yönetim şekli olarak, denetim ve belgelendirme çalışmalarını yaparken, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine zarar verecek hiçbir faaliyete girişmemektedir. Şirket olarak tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek olası durumları sürekli gözden geçirmekte ve gerekli analizleri yapmaktadır.

SCIENCE, aynı şekilde uygulamada olan akreditasyon standartlarına göre oluşturduğu yönetim sistemini, tarafsız, bağımsız ve eşit uygulamayı ve bu sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

SCIENCE, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken, tarafsız ve bağımsız olmanın önemini algılamıştır. Olması muhtemel çıkar çatışmalarını en aza indirmek ya da kabul edilebilir düzeye çekmek için çaba göstermektedir.

SCIENCE, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti verdiği alanlarda hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti vermemektedir. Ticaret Sicil Gazetesi’nde bu durumu tescil etmiştir.

SCIENCE, sistem kuruluşu ve belgelendirme çalışmaları yanında doğrudan, genel katılıma açık eğitim hizmetleri de vermektedir. Ancak kuruluş içi eğitim hizmetlerini, danışmanlık hizmeti olarak algılanma endişesi ile vermemektedir.

SCIENCE, fiyatlama konusuna da farklı yaklaşmakta ve tetkik hizmetler ile belgelendirme hizmetleri ücretlerini birbirinden ayırmaktadır. Belge almak için talepte bulunan kuruluşlar, tetkik hizmeti de alabilirler. Ancak belge almaya hak kazanmaları, kuruluşun ilgili standart standartlara ne kadar uygun olduğuna bağlıdır. Belge almaya hak kazanan kuruluşlara belge verilmektedir. Ancak denetimler sonunda koşulların tam olarak yerine getirilmediği tespit edilirse, kuruluş sadece tetkik bedelini ödeyecektir. Kısaca tetkik ve belgelendirme süreçleri birbirleri ile ilgilidir ancak bağımsız süreçlerdir.

SCIENCE, hizmetlerinin karşılığı olan ücretin yarısını, çalışma başladığında talep eder. Bu şekilde, hizmetler için ödenecek ücretin TÜRCERT üzerinde tarafsızlık ve bağımsızlığı etkileyecek baskı kurması engellenmiş olmaktadır.

Tescil ve belgelendirme kararları, SCIENCE’in kadrosunda olmayan, bağımsız uzmanların oluşturduğu komisyonlarda alınmaktadır. Komisyonun kararı olumlu da olsa olumsuz da olsa, üyelerine rapor inceleme ücreti olarak küçük bir ödeme yapılmaktadır.

SCIENCE, yasal düzelemeler gereğince yetkili kişi ve makamlara verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, gizlilik ilkesine bağlı kalır ve müşterilerine ilişkin bütün bilgi ve belgeleri saklar. SCIENCE çalışanları, denetçileri ve diğer tedarikçi firmaları bu gizlilik prensibine uyacaklarını taahhüt etmişlerdir.

SCIENCE, eğer tarafsızlığının ve bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü tespit ederse, belgelendirme yapmamaktadır.