SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş.’nin akredite olduğu akreditasyon kuruluşlardan biri IHI ALLIANCE’tır (International Halal Integrity Alliance, Uluslararası Helal Doğruluk İttifakı). Bu kuruluş 2007 yılında Malezya’da kurulmuştur.

Son yıllarda helal gıda sanayi gittikçe büyümektedir ve sadece müslüman ülkelerde değil, müslüman olmayan ülkelerde yaşayan müslümanlar arasında da helal gıda arayışları ve tartışmaları sürmektedir. Çünkü bugün hala, helal ve haram kavramları tartışılmaktadır ve islam inanışı açısından neyin helal olduğu neyin haram olduğuna bazı ürünlerde karar verilebilmiş değildir.

Dini inanışları gereği günaha girmek istemeyen ve bu yüzden helal gıda ile beslenmek isteyen insanlar, tükettikleri gıdanın ne olduğunu bilmek istemektedir. Bu durum, Helal Gıda standartlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üretim sırasında Helal Gıda standartlarına uyulup uyulmadığı, Helal Gıda Sertifikası ile kanıtlanmış olmaktadır.

Bu standardın temel özelliği, gıda ürünlerinin, hammadde girişinden başlayarak tüketiciye sunulmasına kadar geçen bütün süreçlerde, islami inanış ilkelerine uygun olmasıdır. Ürünün bileşiminde kullanılan bütün katkı maddelerinin de, hem kaynak hem de elde ediliş yöntemi bakımından islam dini kriterlerine ve insani gereklere uygun olması gerekmektedir.

Bizde Türk Standartları Enstitüsü 2011 yılında helal gıda konusunda belgelendirme çalışmalarına başlamıştır. Belgelendirme çalışmalarında merkezi İstanbul’da bulunan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü tarafından hazırlanan standartlar esas alınmaktadır.

Düyada ise helal gıda belgelendirmesini ilk yapan ülke Malezya’dır. Merkezi Malezya’da bulunan IHI ALLIANCE, uluslararası alanda belgelendirme çalışmalarını yürütmektedir ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına, bir akreditasyon kuruluşu olarak, talep etmeleri durumunda yetki vermektedir.

IHI ALLIANCE, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur ve küresel ticarette helal pazar anlayışının bütünlüğünü korumak için kurulmuştur. Bu kuruluştan önce de helal gıda konusunda başka çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların amacı hep uygulama farklılıklarını gidermek, helal belgelendirme konusunda genel bir kabul yaratmak ve Müslüman ülkeler tarafından benimsenen bir akreditasyon sürecini geliştirmektir.

Helal gıda konusundaki tartışmaların bir yönü de mezhep farklılıklarıdır. Örneğin midye yemek Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Hanefi mezhebi anlayışında, balığa benzemeyen deniz hayvanlarının etlerini yemek haramdır. Buna göre istiridye, istakoz ve yengeç gibi hayvanlar da helal kabul edilmez. Oysa Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre bu hayvanların etleri helaldir.

SCIENCE belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmalarında mezhep görüşlerini de dikkate almaya karar vermiştir. Bir mezhebin helal kabul ettiğini diğer bir mezhep haram kabul ediyorsa, Helal Gıda Belgesi verirken, bu durum sertifikada belirtilecektir. Sertifikanın altında mezheplerin isimleri bulunacak ve o ürünü haram kabul eden mezhebin işaretlenmesi sağlanacaktır.

Buna benzer şekilde, bir böcekten elde edilen ve birçok gıda maddesinde kullanılan doğal organik boya maddesi E120 Karmin de bazı mezhepler tarafından haram kabul edilmektedir. Bu durum da sertifika üzerinde gösterilecektir.