SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş.’nin bütün faaliyetlerinde, tarafsızlık ve bağımsızlık temel ilkedir. SCIENCE, bu ilkeden hareket ederek ve sorumluluk duygusu ile, hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara aşağıda maddeler halinde açıklanan tarafsızlık beyanını yapmayı gerekli duymuştur.

 • SCIENCE, doğru çalışma prensibinin bir gereği olarak, hizmet verilen kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak, faaliyetlerinin bir sonucu olan elindeki bilgi ve belgeleri, güvenli ve gizli bir şekilde koruyacaktır.
 • SCIENCE, tetkik ve belgelendirme çalışmaları kapsamında, hizmet verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanmış herhangi bir sistemin, yöntemin, sürecin, düşüncenin, teknik özelliklerin, rakamların, kısaca özel hiçbir bilgi ve belgenin detaylarını üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 • SCIENCE, tetkik ve belgelendirme hizmeti verdiği kurum ve kuruluşlarda yürüttüğü faaliyetlerinde, ticari veya diğer bir şekilde her türlü baskıdan uzak, tarafsız ve bağımsız davranacaktır.
 • SCIENCE, hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda görev yapan hiçbir çalışanına, ticari, siyasi, mali veya diğer bir şekilde hiçbir baskı uygulamayacaktır.
 • SCIENCE, kuruluş olarak kendisi veya çalışanları, denetim ve belgelendirme faaliyetleri sırasında alınan kararların ve bu kararların doğru olduklarının bağımsızlığı ile çelişecek bir faaliyet yapamazlar.
 • SCIENCE, tetkik ve belgelendirme çalışmaları sonunda vereceği uygunluk veya uygunsuzluk kararlarında, bundan sonraki diğer faaliyetlerinde de güven sağlamak ve bunu sürdürmek adına, objektif sonuçlara dayanacak ve aldığı kararların başka çıkar sahiplerinden veya diğer kişilerden etkilenerek alındığını gösterecek bir davranış sergilemeyecektir.
 • SCIENCE, muayene ve test çalışmalarında, bağımsızlıkları ve doğrulukları ile çatışma yaratacak hiçbir faaliyetin içinde yer almayacaktır. Özellikle tetkik edilen durum veya ürünleri tasarlayan, üreten, kurulumunu yapan, tedarik eden, satın alan ya da bakımını yapan konumunda olmayacaktır.
 • SCIENCE, belgelendirme talep eden mevcut ve potansiyel bütün kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta duracaktır. Hepsine aynı şekilde davranacak ve aynı süreçleri uygulacaktır.
 • SCIENCE, tetkik ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili bütün yükümlülüklerini yerine getirecek yeterlikte bir organizasyon yapısı kurmuş ve uygulamaktadır.
 • Belgelendirme çalışması isteyen kuruluşların TÜRCERT’e bir ödeme yapması, ilgili belgeyi almaya hak kazandığı anlamına gelmemektedir. Bu durum sözleşme aşamasında belge talep eden firmaya bildirilmektedir.
 • SCIENCE, verdiği tetkik ve belgelendirme hizmetlerini etkileyebilecek bütün risklerin analizini yapmıştır ve çalışan kadrosunu ya da tetkik ekibin tarafsızlığını etkileyecek başka bir kurum veya kuruluş faktörleri için gerekli önlemler alınmıştır.
 • SCIENCE, tetkik hizmeti vereceği veya verdiği kurum ve kuruluşlara, son üç yıl içinde bir danışmanlık hizmeti vermediğini ve bu kuruluşlara yönelik hiç bir faaliyetin içinde olmadığını taahhüt etmektedir.
 • SCIENCE, belgelendirme çalışmalarına yönelik danışmanlık faaliyetleri ile iştigal etmeyecektir. TÜRCERT, onaylanmış kuruluş, tetkik ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık hzmeti vermeyecek, bu kapsam dışında danışmanlık ve belgelendirme faaliyetlerini birlikte yürütmeyecektir.
 • SCIENCE, çeşitli yönetim sistemleri ile ilgili olarak herkesin katılımına açık eğitim programları düzenleyebilir. Ancak hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara özgü yönetim sistemi eğitimleri vermeyecektir.

SCIENCE. (Yön. Krl. Başk)