Gıda üreten kuruluşlarda hijyen en önemli konudur. Gıda sektöründe mal veya hizmet üreten kuruluşların bu açıdan son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Sağlıklı olmak, herkesin en temel hakkıdır. Sağlığı tehdit eden en önemli faktör ise gıda ürünleridir. Bu yüzden de gıda ürünlerinin sağlık açısından güvenilir olması, insanların en büyük beklentisidir. Bu açıdan gıda üreten kuruluşlar bundan sorumludurlar.

Gıda güvenliği demek, gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak üretilip, insanlar tarafından tüketildiği zaman, bir sağlık sorununa neden olmayacağı, insanlara zarar vermeyeceği konusunda tereddüt duymamak demektir. İşte gıdaların üretilmesi ve kullanıma sunulması sırasında bu şekilde güvenli olmalarını garanti altına alan sistemler, gıda güvenlik sistemleridir. Bu sistemlerde geçen gıda zinciri ifadesi de bir ürünün, tarladan başlayarak yenmek üzere masaya gelinceye kadar olan çeşitli işlem süreçlerinin tamamını ifade etmektedir. Kısaca gıda maddelerinin üretiminde, tarladan başlayıp, hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve nihayet piyasaya sunulma aşamalarının tümüne gıda zinciri denmektedir.

Gıda konusu öylesine hassas bir konudur ki, üretilen mal veya hizmetin bir kısmının analiz edilmesi ile doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir. Üretimin tüm aşamalarını içine alan daha sistematik bir yönteme ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak önce Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları sistemi tasarlanmıştır (Hazard Analysis and Critical Control Points). Kısaca HACCP olarak isimlendirilen bu sistem, bir ölçüde beklentileri karşılayacak, sistematik ve mantıksal bir sistemdir.

Ancak konu küreselleşme ile daha geniş bir boyut kazanınca, 2005 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların daha güvenli ve sağlıklı gıda üretimi konusunda uyması gereken standartları belirlemiş ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni hayata geçirmiştir.

Gıda üreten kuruluşlar da üretimin her aşamasında hijyen koşullarına uygun üretim yaptıklarını kanıtlamak için, işletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak istemektedirler.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde güvenli bir gıda üretim zinciri oluşturmak amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu sistem, üretici kuruluşlar ile birlikte tüketiciler, tedarikçiler, yasal merciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişimi ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olmasını hedef almaktadır. Gıda zinciri boyunca her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bu sistem aynı zamanda HACCP prensiplerini de kapsamaktadır.

HACCP prensipleri, gıda üretiminin sadece üretim aşamasını esas almaktadır. HACCP Belgesi, sadece imalat yapan firmalar için geçerlidir. Bir ISO standardı değildir ve HACCP sistemi uluslararası alanda akredite değildir. 2006 yılından sonra HACCP Belgeleri geçerliliğini kaybetmiştir ve bu belgeye sahip kuruluşlar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına dönmeye başlamıştır.

Avrupa Birliği ile sürdürülen entegrasyon çalışmalarında da gıda güvenliği konusu en önemli konulardan biridir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, bu şekilde, gıda konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek ve bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere bütün bu bu faaliyetleri tanımlayan standartlar bütünüdür.

Bu standartlar sayesinde, bir kuruluşun gıda güvenliği konusundaki ilgili bütün yasal düzenlemelere uygun hareket ettiği de ortaya konmuş olmaktadır.

Bir kuruluş, üretim faaliyetlerinde standart bir düzen kurmak amacı ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurduğu zaman, bir belgelendirme kuruluşu aracılığı ile ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi edinebilir. Bu belge kuruluşun uluslararası standartlarda üretim yaptığını ortaya koyacağı için, kuruluşun bütün dünyada ticaret yapması daha kolay olur. Tüketicilerin beğenisi, güveni ve tercihi artar, çünkü kuruluş güvenilir bir gıdanın tüketiciye ulaşmasını sağlar. Üretim sırasında kayıplar azalır. Üretilen mal ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme sağlanır. Kuruluşun diğer rakiplere karşı üstünlüğü artar.

ISO 2200 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almış olan kuruluşlar, isterlerse ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni de kolayca alabilirler. Her iki sistem de temelinde çok sayıda benzer standarda sahiptir.

1 Eylül 2005'te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır.

Kurulma aşamasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurmak, dokümantasyon çalışmaları ve alt yapı kurulum çalışmaları açısından, diğer birçok standarda göre daha fazla uğraştırır. Bu belgeyi almak bir zorunluluk değildir ancak kuruluşa kazandıracağı prestij de tartışılamaz.