Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 2013 yılında, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, gürültü seviyesi yüksek ortamlarda çalışan kişilerin, gürültüye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli olan asgari gerekleri tespit etmek amacı ile çıkarılmıştır.

En düşük maruziyet eylem değerleri, en yüksek maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri bu yönetmelikte yer almaktadır.

İşverenler, çalışma ortamlarında yaptıkları risk değerlendirme çalışmaları ile, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeylerini tespit etmek ve risk değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırmak zorundadır.

Gürültü ölçümünde uygulanacak yöntem ve kullanılacak araçlar, maruziyet süresine, ölçülecek olan gürültünün niteliğine, çevresel faktörlere ve ölçüm aracının niteliklerine bağlı olarak tespit edilecektir. Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi için, bu araçların, yönetmelikte yer alan maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin geçilip geçilmediğini ölçebilecek nitelikte olması gerekir. Ölçüm ve değerlendirme sonuçları, gerektiğinde iş müfettişlerinin denetimlerinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

Yapılacak risk değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda şu gürültü testleri yapılmaktadır:

  • Ortam gürültüsü maruziyet ölçümü
  • Dozimetrik gürültü maruziyet ölçümü
  • Gürültü haritası çıkartılması

Olağan çalışma koşullarında, sekiz saatlik bir çalışma süresinde çalışanların maruz kaldığı gürültünün ortalaması, maruziyet etkin değerlerini göstermektedir.

Çalışma ortamlarındaki gürültü seviyesi, yani çalışanın maruziyeti, hiçbir şekilde maruziyet sınır değerlerini aşmamalıdır. Yönetmelikte açıklanan bütün önlemlerin alınmasına rağmen, eğer maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı tespit edilmişse, bu durumda işveren, gürültü seviyesini maruziyet sınır değerlerinin altına düşürmek zorundadır ve derhal gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Ayrıca işveren, maruziyet sınır değerlerinin neden aşıldığının sebeplerini tespit etmek ve bu durumun tekrar etmesini önlemek amacı ile, alınmış olan önlemleri bir kere daha gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek zorundadır.

Bu önlemler şunlar olabilir:

  • Gürültü seviyesinin daha düşük olduğu başka çalışma yöntemleri seçilebilir.
  • Yapılan işin niteliğine göre, mümkün olan en düşük seviyede gürültü yayan uygun başka ekipman seçilebilir.
  • Çalışma ortamı, uygun şekilde yeniden tasarlanabilir ve düzenlenebilir.
  • Kullanılan ekipmanların güvenli ve doğru kullanımı için çalışanlara yeniden bilgi ve eğitim verilebilir.
  • Gürültü seviyesi teknik yollardan düşürülmeye çalışılabilir. Örneğin hava yolu ile yayılan gürültü, perdeleme, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle düşürülebilir. Ya da yapı elemanları yolu ile yayılan gürültü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle düşürülebilir.
  • Çalışma ortamları ve kullanılan ekipmanlar için uygun bakım programları uygulanabilir.
  • Dinlenme araları yeniden düzenlenerek çalışma süreleri değiştirebilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları ve danışmanlık ve eğitim hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü ve diğer benzer test çalışmalarında, deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna güvenebilirsiniz.