BRC, İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı anlamına gelen British Retail Consortium Standard ifadesinin baş harflerinden meydana gelmiştir. 1998 yılı Ekim ayında yayınlanan bu standart, esas olarak İngiliz perakendeci firmaları tarafından oluşturulmuştur. İki yıl süren bir çalışmanın ürünü olan BRC standardı, Global Standard - Food ismi altında, gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli koşulları taşıyan bir standarttır.

İlk olarak 1998 yılında denetim standardı olarak yayınlanan bu standart, iki yıl sonra revize edilmiş ve 2002 yılında bir daha revize edilerek, belgelendirme koşulları ilave edilmiştir. 2003 yılına gelindiğinde ise Global Food Safety Initiative kuruluşu tarafından onaylı bir standard olarak kabul edilmiştir.

BRC standartlarının temel amacı, uluslararası alanda kabul görmüş, gıda güvenliği standartlarını kapsayan bir yapı oluşturmaktır. Aynı zamanda dünyada gıda güvenliğinin gelişimine destek olmaktır.

BRC standartları hazırlanırken, şekil ve içerik bakımından, gıda üretici firmalarının çalışma yöntemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde gıda güvenlik kriterlerinde ve takip süreçlerinde bir standardizasyon sağlanmıştır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi’ne sahip olan firmalar, iç ve dış piyasalarda önemli bir rekabet avantajı elde etmiş olmaktadır. Bu arada ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim sağlamış olmakta, üretimde verim artışı elde etmekte ve maliyetleri düşürmüş olmaktadır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Standardı, gıda üreten firmalarda minimum hijyen koşullarının sağlanması amacı ile yayınlanmıştır. Bu standara uygunluğun sağlanabilmesi için, gıda sektöründe çalışan firmalar, yönetim sistemlerine altı temel kriteri adapte etmek zorundadır. Bu kriterler şunlardır:

 • HACCP Sistemi (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi)
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • İşletme (fabrika) ve çevre standartları
 • Ürün kontrolü
 • Süreç kontrolü
 • Personel yeterliliği ve hijyeni standartları

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi almak istediklerinde, başvuru sırasında, standartların belirlediği kategorileri incelemek ve kendileri için en uygun olan kategoriyi esas almak zorundadırlar. Standartlar, gıdanın işleniş şekline göre altı başlıkta kategorize edilmiştir. Bu kategoriler şunlardır:

 • İşlenmemiş et ve balık ürünleri (kırmızı ve beyaz et, balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
 • Üretim (taze ve dondurulmuş meyve ve sebzeler)
 • Günlük yiyecekler (süt ve süt ürünleri, yumurta)
 • Pişirilerek dondurulmuş yemek ya da pişirmek için hazır et ve balık ürünleri
 • Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
 • Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, unlu mamüller, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı yanında bir de BRC / IOP Teknik Standardı, Ambalaj Malzemeleri standardı bulunmaktadır. BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı olarak da anılan bu standart, perakendeci firmalara ve gıda üreten firmalara, yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu standardın da temel amacı tüketicilerin korunmasıdır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardının ilkeleri şu şekilde açıklanabilir:

 • Saydamlık ve dürüst ticaret anlamında yasal düzenlemelere uygunluğu temin etmek.
 • Değerlendirmenin tekrarlanmasını en az seviyeye indirmek.
 • Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.
 • En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak.

Dikkat edilirse bu unsurlar, Kalite Yönetim Sistemi’nin de temel unsurlarıdır. Zaten sistemin gerekleri arasında yer alan Kalite Yönetim Sistemi sayesinde, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı ve BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardını kurmak ve bu standartları birbirine entegre etmek için fazla çaba göstermek gerekmeyecektir.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’ni işletmelerinde kurmak isteyen firmalar, öncelikle HACCP sistemini kurmuş ve yönetiyor olmak zorundadır. HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bir sistemdir. Sağlıklı gıda üretimi için, gıda üreten firmaların sahip olması gereken hijyen koşullarının, çalışanlar, makine ve ekipmanları, ham maddeler, çevre ve benzeri her noktada tespit edilmesini ve bu koşulların sağlanmasını temin eden bir sistemdir. Üretimin her aşamasında, tüketici için sağlık riski oluşturacak nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması esasına dayanmaktadır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’ni işletmelerinde kurmak isteyen firmalar, ayrıca etkin bir Kalite Yönetim Sistemi’ne de sahip olmak zorundadır.

Bu arada üretim tesislerinin çevre koşullarının standartlara uygun olması, ürünlerin, süreçlerin ve çalışanların etkin bir şekilde kontrol edilmesi de bu standardın gerekleridir.