İyi yönetilemeyen laboratuvarlar, deneyimsiz ve yetkin olmayan çalışan kadroları, sahte düzenlenen raporlar, eksik veriler, yetkisi olmayan kişiler tarafından onaylanan sonuçlar, testlerde kalibrasyonu yapılmamış araç kullanımları, yetersiz arşiv uygulamaları ve daha bir dizi olumsuz uygulama, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi’nin ortaya çıkışında etkili olmuştur.

İyi Laboratuvar Uygulamaları, klinik çalışmalar dışında yapılan çevre ve sağlık güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, takip edilmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi koşullarını ve yönetim usullerini kapsayan bir kalite güvence sistemidir.

Ülkemizde GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları’nın belgelendirilmesi konusunda, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesi Yönetmeliği çıkarılmıştır. 2010 yılında çıkarılan bu yönetmelik hükümlerine göre,

  • Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünler, zararlı organizmalar ve eczacılık ürünlerinin kontrolünden sorumludur ve bu alanda faaliyet gösteren test laboratuarlarını belgelendirmektedir.
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, veteriner ilaçları, zararlı organizmalar, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddelerinin kontrolünden sorumludur ve bu alanda faaliyet gösteren test laboratuarlarını belgelendirmektedir.
  • Çevre Bakanlığı, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamına giren madde ve ürünlerin kontrolünden sorumludur ve bu alanda faaliyet gösteren test laboratuarlarını belgelendirmektedir.

Laboratuvarların bu şekilde belgelendirilmiş olmaları, teknik yeterliliklerinin güvenilir bir göstergesi kabul edilir. Bu durum, laboratuvarların hem ülke içinde hem de ülke dışında saygınlığını ifade etmektedir. Belge alan bir laboratuvarın yeterliliğinin resmi olarak tanınması demektir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi’ne sahip olan laboratuvarlar, müşterilerine güvenilir test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veriyor demektir. Bu durum müşterilerin laboratuvar seçiminde büyük bir kolaylık sağlar.

İyi Laboratuvar Uygulamaları’nın asıl amacı, test verilerinin güvenilirliğinin ve kalitesinin güvence altına alınmasıdır. Bunun yanında insan sağlığı ve çevrenin korunması da bir başka amaçtır. Ayrıca test tekrarlarının önlenmesi ile zaman, maliyet ve kaynak tasarruf da amaçlanmaktadır.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi almak isteyen laboratuvarlar için danışmanlık hizmeti veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TURCERT firmasıdır. Bu belgenin ne olduğu, nasıl alınacağı ve ne işe yaradığı gibi konularda daha açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.