Platform’lar da kaldırma ve iletme araçları grubuna giren ve ağır yük altında çalışan araçlardır. Bu yüzden de güvenlik açısından her zaman kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Yapılan işin gereklerine uygun olarak yüksekte yapılan geçici işler için, uygun bir platform kurularak, çalışmaların güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılması sağlanabilir. Bunun için güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun platform kurulur. Platform’ların büyüklükleri, yapılacak işin özelliklerine ve taşıyacağı yüke uygun şekilde ve geçişlerin tehlikesiz olarak yapılmasına imkan verecek özellikte olması gerekir.

Uygulamada karşılaşılan farklı platform çeşitleri bulunmaktadır. Asılı erişim donanım, sütunlu çalışma platformu, yükselebilen seyyar iş platformu, hidrolik makaslı platform ya da mekanik teleskopik platform bunlara örnektir. Hangi türden olursa olsun, bir yandan çalışanların korunması, diğer yandan olası kazalarda işverene düşen sorumluluklar açısından, platformların belirlenmiş dönemlerde bakımlarının yaptırılması önemlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da, platform muayenesinin yapılmasını zorunlu tutmaktadır. İstenmeyen bir kaza ile karşılaşılması halinde, ilk bakılacak husus, platformun düzenli kontrollerinin yapılıp yapılmadığıdır. Düzenli muayenelerini yaptırmadan bu platformları kullanan iş yerleri, bunun sonuçlarından birinci derecede sorumlu olacaklardır. Muayeneler sırasında tespit edilmiş ve giderilmiş bir aksaklık, ileride ortaya çıkabilecek daha büyük tehlikeleri önlemiş olacaktır.

Muayene ve test kuruluşları tarafından, platform muayenesine başlamadan önce, mutlaka platformun önceden yapılmış muayene raporları üzerinden ilk değerlendirmeler yapılır. Daha önce eğer bir aksaklık tespit edilmişse, bu aksaklığın devam edip etmediğinden ya da giderildiğinden emin olmak istenir. Sonra platformun genel kontrolleri yapılır. Arkasından elektrik elemanlarının kontrolleri ve mekanik kontoller yapılır. Sonrasında önce yüksüz olarak fonksiyon testleri yapılır. Daha sonra dinamik ve statik olarak yük kaldırma testleri gerçekleştirilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde, makinaların çeşitlerine göre, kontrol dönemleri, dönemsel kontroller sırasında dikkate alınacak kriterler ve ilgili standartlar açıklanmıştır. Buna göre platform’ların, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse yılda en az bir kere muayene ettirilmesi zorunludur. Kontroller sırasında dikkate alınan başlıca standartlar şunlardır:

  • TS EN 280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platform’ları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler
  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platform’ları - Sütunlu çalışma platform’ları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme ve eğitim hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, plaformların düzenli muayeneleri ve diğer muayene hizmetleri için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları yanınızdadır.