Mobil vinçler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde, kaldırma ve iletme araçları grubunda yer almaktadır ve çok yaygın olarak kullanılan araçlardır.

Burada açıklanan esaslara göre, ilgili standartlarda eğer aksi belirtilmemişse, mobil vinçler, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olmak zorundadır. Ayrıca mobil vinçlerin bu yüke dayanıklı ve yeterli güçte yük frenleri bulunmak zorundadır. Yapılacak muayenelerde ilk bakılacak husus bu özelliktir.

Mobil vinçlerin periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Aksi halde yapılacak kontrollerin ve sonrasında düzenlenecek muayene raporlarının bir geçerliliği olmaz.

Ağır yük kaldırma, taşıma indirmede kullanılan mobil vinçler bu özellikleri ile tehlike yaratmaktadırlar. Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma imkanı sunabilmek için de mobil vinçlerin düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre mobil vinçlerin, ilgili standartlarda eğer aksi belirtilmemişse, yılda en az bir kere kontrol ettirilmesi bir zorunluluktur.

Yine aynı yönetmelik bu kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartlar da şu şekilde göstermiştir:

 • TS 10116
 • TS EN 280
 • TS EN 818-6+A1
 • TS EN 1495+A2
 • TS EN 1709
 • TS EN 12079-3
 • TS EN 12927-7
 • TS EN 13157+A1
 • TS EN ISO 13534
 • TS ISO 789-2
 • TS ISO 3056
 • TS ISO 4309
 • TS ISO 7592
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 11662-1
 • TS ISO 12480-1
 • TS ISO 12482-1
 • FEM 9.751
 • FEM 9.752
 • FEM 9.755
 • FEM 9.756

Muayene başlamadan önce, mobil vincin varsa önceki muayene raporları hazır bulundurulmalıdır. Önceden tespit edilen uygunsuzlukların giderilip giderilmediği ilk bakılacak noktadır. Sonra mobil vinç görsel olarak kontrol edilir ve gözle görülen bir çatlak olup olmadığı, cıvatalarında gevşeme olup olmadığı, çeşitli bağlantılarında bir sorun olup olmadığı ve kancanın durumu incelenir. Arkasından mobil vincin elektrikli elemanları kontrol edilir. Daha sonra mobil vincin mekanik kontrolleri gerçekleştirilir. Bir sonraki adımda mobil vincin fonksiyonel kontrolleri yapılır. Yüksüz durumda istenen fonksiyonları yapıp yapmadığı kontrol edilir. Nihayet son aşamada yük kaldırma deneyleri yapılır. Kapasitesinin 1.25 katı yük ile dinamik yük deneyleri ve kapasitesinin 1.5 katı yük ile kademeli olarak statik yük deneyleri yapılır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Mobil vinç muayene kontrolleri bu şekilde verilen hizmetlerden biridir. Mobil vinç muayene kontrolleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.