İnsan yaşamının neredeyse yüzde doksanı kapalı alanlarda geçiyor. Bunun önemli bir bölümü de çalışma ortamlarıdır. Bu ortamların sağlıklı olması ve yeterli güvenlik ve hijyen koşullarını taşıması gittikçe daha önemli bir hal almaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemeleri kapsamında, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile ilgili ölçüm yapacak kuruluşların yetkileri ile ilgili esasları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu test kuruluşları işyeri hijyeni ölçümleri, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait laboratuvarlardır.

Firmalar, ortam ölçümlerini, yani iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini, risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır. İşyeri ortamından ya da yapılan işin niteliğinden kaynaklanan kişisel maruziyetlerde farklılık meydana geldiğinde, işyerinde bulunan iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi gerekli görürse, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Bu test ve analiz çalışmaları, çalışma ortamlarında maruz kalınan toz, kimyasal madde, gürültü, titreşim ve benzeri ölçümler yapılmaktadır. Firmalar, 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yaptırmak zorundadırlar.

Çalışma ortamlarında yapılan belli başlı test ve analizler şunlardır:

      Gürültü ölçümleri ve gürültü haritaları

      Toz ölçümleri ve toz dağılım haritaları

      Solunabilir toplam toz ölçümü

      Çalışma ortamındaki kimyasalların analizleri

      Asbest ölçümleri

      Ortam VOC ölçümleri

      Ortam titreşim ölçümleri

      Ortam kimyasal ölçümleri

      Isı ve nem gibi termal konfor ölçümleri

      Aydınlatma (ışık şiddeti) ölçümleri

      Ağır metal ölçümleri

      Buhar ve gaz halindeki organik ve inorganiklerin analizleri

      Aşırı derecede tehlikeli maddelerin analizleri (PAH)

Bu sayılanlar dışında kişisel maruziyet ölçümleri (yani işçi sağlığı ölçümleri) olarak şu test ve analizler yapılmaktadır:

      İş hijyeni ölçümleri

      Gürültü maruziyeti ölçümü

      Titreşim maruziyeti ölçümü

      Gaz maruziyeti ölçümü

      Toz maruziyeti ölçümü

      Organik ve inorganik buhar ve gazlar

      Aşırı derecede tehlikeli maddelerin analizleri (PAH)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışanların iş güvenliği ile ilgili çıkarılan çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin,

      Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, çalışanların yüksek gürültü yüzünden maruz kalacağı başta işitme ile ilgili olmak üzere diğer sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için asgari gereklilikleri ortaya koymaktadır.

      Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, çalışanların mekanik titreşimler yüzünden maruz kalacağı sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için asgari gereklilikleri ortaya koymaktadır.

      Ayrıca bu konuda çıkarılan çeşitli İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzükleri bulunmaktadır.

Test kuruluşları, çeşitli test ve analiz çalışmaları dışında firmalara İş Güvenliği Danışmanlık, Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlaması gibi konularda danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları ve danışmanlık ve eğitim hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, İş Sağlığı ve Güvenliği Analizleri ve diğer benzer test çalışmalarında, deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna güvenebilirsiniz.