E Belgesi, ECE test işareti olarak da bilinmektedir. Bu belge, Avrupa Birliği ülkelerinin karayollarına çıkan araçların ve ekipmanlarının sahip olması gereken koşulları taşıdığını ifade eden bir belgedir. Bu araçlar ve ekipmanların gerekli koşulları sağlamasından, üretici firmalar sorumludur.

Yetkili kuruluşlar önce E Belgesi olması gereken araç ve ekipmanların hangi standart kapsamına girdiğini tespit etmekte, bundan sonra bu araç ve ekipmanların belli sayıdaki örnekleri alınarak akredite laboratuvarlarda test etmektedir. Eğer test sonuçları, ilgili standardın öngördüğü değerlere uygun ise, yetkili kuruluş tarafından bu ürünlere E işareti konulmasına izin verilmektedir.

E Belgesi, motorlu araçlar ve römorkların, aksam, sistem, parça ve ayrı teknik ünitelerinin, ilgili Avrupa Birliği direktifleri ve ülkemizde yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde kabul edilmiş kriterlere uygun olduğunu kanıtlayan bir onay belgesidir.

Örneğin üzerinde ECE R44-04 onay etiketi bulunan oto güvenlik koltuğunun, ECE R44 Avrupa Birliği güvenlik standardında yer alan temel güvenlik koşullarına uygun olarak üretildiği anlaşılmaktadır. Yani E işareti, bu koltuğun Avrupa Birliği güvenlik standardına uygun olduğunun kanıtıdır. Etikette yer alan son iki rakam standardın versiyon numarasıdır. R44-01 veya R44-02 onay etiketleri güncel değildir ve 2008 yılından bu yana satışına ve kullanılmasına izin verilmemektedir.

E işaretinin yanında bulunan ilk iki rakam onayın hangi ülke tarafından verildiğini göstermektedir. Örneğin 1 Almanya, 2 Fransa, 3 İtalya, 4 Hollanda, 37 Türkiye ve 43 Japonya gibi. Yani ürün üzerinde bulunan E1 işareti, bu ürünün Almanya menşeli olduğunu ve E Belgesi’ne sahip olduğunu göstermektedir.

Bir başka örnek, ECE 22-05 onay etiketi, kask güvenlik sertifikasıdır. Bu etiket ürünün Fransa menşeli olduğunu ve E Belgesi’ne sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ürünün, standardın beşinci versiyonu kriterlerine uygun üretilmiş olduğunu ifade etmektedir.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunulacak motorlu araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Avrupa Birliği direktifleri ve ülkemizde yürürlükte olan yasal düzenlemelerde yer alan kriterlere ve Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olduğunu kontrol etmekte ve uygun bulması durumunda ürünlere E işaretinin konulmasına izin vermektedir.