Motorlu araçlar ve bunlar için tasarlanan römorklar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteler üreten işletmeler, bu araç ve ekipmanların genel güvenliğini sağlamak ve bu amaçla gerekli onayları almak zorundadır. Söz konusu zorunluluk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan, Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nden gelmektedir.

Bu yönetmelik, bir yandan motorlu araçların üretilmesi ve kullanılması sırasında karayollarının yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek, bir yandan da insan sağlığını ve doğal çevreyi korumak amacı ile çıkarılmıştır.

Söz konusu yönetmelik kapsamına giren üretici firmalar, faaliyetleri sırasında hem yürürlükte olan yasal düzenlemelere hem de Avrupa Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Europe, ECE) regülasyonlarına uygun hareket etmek durumundadır. Bu durumlarını kanıtlamak için de akredite bir yetkili kuruluşun test ve denetimlerinden geçmek ve onay almak zorundadır.

E Belgesi, ancak akredite bir kuruluş tarafından düzenlendiği takdirde dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin, önce onay alacakları kuruluşun akreditasyonunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

Onay talebini alan yetkili kuruluşun ilk yapacağı çalışma, ürünün hangi regülasyona, yani hangi standart kapsamına girdiğini tespit etmektir. Bundan sonraki adımda ürün örnekleri alınarak gelişmiş laboratuvarlarda test ve kontrol işlemleri gerçekleştirilir. Ürünün, ilgili regülasyon kriterlerini sağladığı tespit edilirse E Belgesi düzenlenerek işletmeye teslim edilir.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., piyasaya sunulacak motorlu araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Avrupa Birliği direktiflerine, ülkemizde yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olduğunu kontrol etmekte ve uygun bulması durumunda E Belgesi düzenlemektedir.