Ortam gaz ölçümleri, maden ocakları, kuyu, tünel, lağım, silo ve benzeri sınırlı ya da kapalı alan çalışmalarında karşılaşılan tehlikeleri önlemek için yapılmaktadır. Sınırlı alan, çalışma alanı olarak düzenlenen ancak sürekli kullanım olarak tasarlanmayan, giriş ve çıkışlar için sınırlı bir açıklığı olan, depo, silo, tünel gibi alanlarıdır. Kapalı alan ise, sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan ve girişleri ve çıkışları sınırlı olan alanlardır.

Bu alanlarda iki tür tehlike söz konusudur: atmosferik tehlikeler ve fiziksel tehlikeler. Atmosferik tehlikeler, çalışma alanlarında bulunan solunum havasının kalitesi ile ilgilidir. Fiziksel tehlikeler ise, çalışma ortamlarında kullanılan aletler ve karşılaşılan durumlarla ilgilidir.

Gazların ölçülmesi genelde üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama çalışma ortamındaki oksijen miktarının ölçümüdür. Yanıcı özellikteki gazların ölçümünü yapan araçların doğru çalışabilmesi için oksijen olması gerekir. Oksijen düzeyi düşük ise bu araçlar güvenilir sonuç veremez. İkinci aşama çalışma ortamındaki yanıcı gaz ve buharların tespit edilmesidir. Çünkü patlama veya yangın tehlikesi, zehirli gazlara maruziyete göre daha yaşamsal bir tehlikedir. Üçüncü aşama ise çalışma ortamındaki zehirli gazların ölçülmesidir.

Çalışma alanlarında havalandırma sistemlerinin yetersiz olması veya bulunmaması durumunda, solunum için gerekli olan hava bileşimi yaşamsal sınırın altına düşer. Bunun nedenleri çok çeşitli olabilir. Ortamdaki biyolojik aktiviteler veya doğal maddelerin bozulması ya da yapısal sızıntılar, o bölgede zehirleyici veya yanıcı gazların ortaya çıkmasına ve birikmesine neden olabilir. Bu durum havadaki oksijen miktarını düşmesine neden olur ve çalışanlar bundan etkilenir. Bilinçsiz uyku hali, bazen de ölümcül durumlar ortaya çıkabilir. Bazı zehirli gazlar kokusuz ve renksiz olduğundan varlığı kolayca anlaşılamaz.

Bu yüzden çalışma ortamlarının, uygun ölçüm ve gözlem araçları kullanılarak güvenli olduğunun test edilmesi gerekmektedir. Ancak gazlar uçucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle örnek alınırken ve analizler sırasında, standartlara uygun yöntemler ve araçlar kullanılmalı ve işlemler çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Çalışma ortamlarının, her türlü sınırlı veya kapalı alan çalışmalarında, çalışanlar için güvenli olup olmadığı, bu konuda uzman kişiler tarafından kontrol edilmelidir. Risk görülen alanlarda zaman geçirmeden gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikli durumlarda çalışanların uygun koruyucu donanıma sahip olmaları ve bunları kullanmalarına özen gösterilmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre, işverenler, çalışma ortamının koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için, çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçümleri, test ve analizleri yaptırmakla yükümlüdür.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları ve danışmanlık ve eğitim hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, Ortam Gaz Ölçümü ve diğer benzer test çalışmalarında, deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna güvenebilirsiniz.