Sistem Belgelendirme

Organizasyon, kurum ve kuruluşların ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 10002 gibi standartların belgelendirme ve gözetim hizmetleri veriyoruz.


Ürün Belgelendirme

Ürünün özel ve uluslar arası standartlara göre belgelendirildiği CE, BRC, FSC, HACCP ve Helal ve diğer spesifik standartların belgelendirme ve denetim hizmetleri veriyoruz.


Belgelendirme

Tarım ürünleri ve doğal kaynakların uluslar arası standartlara göre İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve GLOBALGAP belgelendirmesi hizmeti veriyoruz.


Sertifikasyon

Turizm sektörü hizmetlerinin özel ve uluslar arası standartlara göre ISO, HELAL, HACCP, HOTEQ500 ve 7 Yıldız belgelendirmesi ve denetim hizmeti veriyoruz.Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri

Periyodik Kontroller

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş güvenliği yönetmeliklerinin uygulandığı kurum ve kuruluşların tesis, tesisat, makine ve gereçlerin belli dönemlerde yapılması zorunlu muayene ve periyodik kontroller.

Muayene Hizmetleri
Periyodik Muayeneler ve Analizler
Test ve Analiz Hizmetleri

Onaylı Analizler

Teknik inceleme ve analiz laboratuvarımızda ce direktif testleri ile değişik sektörlerin zorunlu bakanlık tarafından uygulanması zorunlu test yönetmeliklerine iş ortamı uygunluk ölçümlerini teknolojik ekipmanlarımızla yapmaktayız.

Test Hizmetleri