SCIENCE CEO’su Hasan Kutlu, 2016 yılı hedeflerini açıklamıştır. Buna göre şirket, 2016 yılında ağırlıklı olarak şu iki konu üzerinde duracaktır:

·         Gıda firmalarına ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamak

·         Gıda güvenliğinin artması konusunda daha daha aktif olmak

SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş.’nin kuruluş amacı, mevcut yönetim sistemi standartlarına göre ve ürün belgelendirmesi direktif ve talimatlarına göre,

·         Denetim, gözetim, belgelendirme, muayene ve eğitim faaliyetleri yapmak,

·         Bu faaliyetlerle ilgili olarak ülkemizdeki yabancı ülkelerdeki akreditasyon kuruluşlarından akredite olmak, onaylanmış kuruluş olmak ve yetki almaktır.

SCIENCE, ulusal ve uluslararası bütün kuruluşların yayınladığı ve yürürlüğe koyduğu standartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda şu hizmetleri vermektedir:

·         Ürün belgelendirme çalışmaları yapmak.

·         Ürünlere ait test, muayene ve analiz kontrolleri yapmak.

·         Gözetim hizmetleri, uygunluk kontrolleri ve benzeri faaliyetleri yapmak.

·         Yapılan çalışmalara yönelik raporlar ve sertifikalar düzenlemek.

Kısaca SCIENCE, çeşitli yönetim sistemleri ile ilgili olarak, belgelendirme, test ve muayene çalışmalarını yürütmekte ve bu sistemler ile ilgili eğitim hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme çalışmalarında bugün TÜRCERT, iki akreditasyon kuruluşundan akredite olmuş durumdadır:

  • EAF (Enterprise Accreditation Foundation, Amerikan Akreditasyon)
  • IHI ALLIANCE (International Halal Integrity Alliance, Uluslararası Helal Doğruluk İttifakı)

SCIENCE, başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere benzeri yönetim sistemleri için ürün belgelendirme konusunda uygunluk değerlendirme faaliyeti için ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur. Helal Gıda belgelendirme faaliyetleri için de IHI ALLIANCE akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur.

SCIENCE, diğer akreditasyon kuruluşları ile de görüşmelerini ve fikir alışverişini sürdürmektedir. Bunlardan biri de TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu’dur.

Gıda güvenliği konusu, teknolojilerde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve çalışma hayatında yaşanan hızlı tempo yüzünden, geçmiş yıllara göre daha ciddi bir konu halini almıştır. Gıda kaynaklı hastalıkların çoğalması, ekonomik ve sosyal açıdan insanları etkilemektedir. Yasal düzenlemeler ile, gıdalarda izin verilen seviyelerin üzerinde rastlanan mikrobiyolojik tehlikeler, kimyasal maddeler, gıda katkı maddeleri, insan sağlığı için zararlı olmaktadır.

Günümüzde gıda sanayiinin gelişmesi ve gıda ticaretinin küreselleşmesi, gıda üretim ve dağıtım yöntemlerini de değiştirmiştir. Bu paralelde güvenli gıda üretiminde yeni sistemler de geliştirilmiştir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi ve Helal Gıda Standartları gibi gıda güvenliği sistemleri, gıda kaynaklı risklerin düşürülmesi için etkin bir yöntem olan çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımını (farm to table) ortaya çıkarmıştır.

SCIENCE CEO’su Hasan Kutlu’nun açıklamalarına göre, bu yıl ağırlıklı olarak gıda güvenliğinin artırılması konusu üzerinde durulacak ve gıda firmalarında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulmasına ağırlık verilecektir.