Turizm Sektörünün hizmetlerinin belirli bir standart veya ayrı bir dokümantasyona göre yeterli uygunlukta olduğunun belgelendirilmesi faaliyetidir. 

Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Sosyal Sorumluluk, Enerji güvence sistemi uygulama olarak sektörde, kuruluşların iyileştirme faaliyetleri, sürdürülebilirlikleri, müşterileri memnuniyetini ve tatminini kazanma ve en ekonomik düzeyde hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalar bütünüdür.

Belgelendirme yaptığımız standartlar HOTEQ500, Yıldız Belgelendirme ve ISO Serisi standartlardır.

Turizm Otelcilik, Konaklama, Turistik İşletmecilik v.b. alanlarda geniş kapsamlı tek standarttır.  standardın ortaya çıkışı, müşterinin kaliteli, sağlıklı ve gıda güvenliği prensibine uygun hizmet alması ve çevreye duyarlı işletmeleri tercih etmesi amacı iledir. Temelinde Turizm Otelcilik etkinliklerinin sosyal, kültürel ve ekonomik olayı haline gelmesi gerçeği yatmaktadır. HOTEQ 500 Standardı Turizm Sektörü Otel Kalite, Çevre, Sağlık ve Gıda Güvenliği Uygulamaları için tasarlanmış hizmet standardıdır. Bu standardın uluslar arası geçerliliği gibi bir sorunu yoktur, müşteri nezdinde geçerlilik kazanır. Müşteri tatmini ve memnuniyeti için kuruluşların vereceği taahhüdü ön plana çıkartıp müşteriye beyan etmesi hedeflenmiştir.

Kuruluşların her türlü sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, denetlenmesi ve belgelendirilmesi 7 YILDIZ Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

7 YILDIZ Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. Turizm Kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm belgelendirme kapsamı ile yetkin denetimlerle verilmesi yerli ve yabancı tur operatör ve firmalarını tatmin etmektedir. Bu tatmin neticesinde kuruluşlara geri dönüşler ve kazançlar sağlamaktadır.

7 YILDIZ Belgelendirme, Turizm Sektöründeki Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır. 

Bu Faydalardan Bazıları;

Karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, Kurumsallaşma değişim hızı, Sistem adaptasyonu, Kurumsal büyüme, Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma, memnun müşteri, duyarlı işletme ve prestij gibi sayamadığımız bir çok unsurun Turizm İşletmesine katkıları şeklindedir.

Turizm Sektöründe Yer alan prestijli kuruluş yapısı ve tur operatörlerinin etkili tercihlerini elde etmek için 7 YILDIZ Belgelendirme çok önemli bir değer teşkil ederek sektöre yeni bir rota çizecektir.