Havada inanılmaz sayıda mikrobiyolojik organizmalar bulunmaktadır. Bunlar üretim aşamalarında ürünlerin kirlenmesine neden olmakta ve bazen büyük riskler yaratmaktadır. Mikroplar tarafından kirlenen ürünleri kullanmak ağır sonuçlar doğurabilir. Özellikle güvenli gıda, ilaç veya kozmetik ürünlerinin üretim aşamalarında hava kalitesi önemli bir faktördür.

Gözle görülmeyen ancak solunan havanın içinde bulunan mikroorganizmaların tespit edilmesi için test kuruluşları tarafından, bu mikroorganizmaların üredikleri ve geliştikleri özel dönmelerde toplanması gerekmektedir. Bu testler ile havadaki mikroorganizmalar tespit edilir ve havalandırılarak mikrobiyolojik kalitesi ortaya çıkarılır.

Havalandırmaları kaliteli ve uygun yöntemler kullanılarak sağlanan ortamlarda elde edilen değer düşüktür. Test kuruluşları, her türlü bakteri, küf ve mantarın gelişmesine uygun test kitleri kullanırlar. Test sonuçlarına göre, hava temizleme araçları kullanıldıktan sonraki mikroorganizmaların sayısı, yaşam ortamındaki mikroorganizmaların sayısından önemli ölçüde düşük çıkması gerekmektedir.

Hava mikrobiyolojisi testlerinin yapılması, yani havada bulunan mikroorganizmaların yükünün kontrol edilmesi, başta sağlık olmak üzere gıda ürünleri, kozmetik ürünler ve daha birçok alanda önem kazanmıştır.

Gıda sektöründe uygulanan, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi, Helal Gıda Standartları ve HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standartları, belli bir hacimdeki sayının ölçülmesini isterler. Bu durum, hastanelerde ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri ile tüm temiz odalar için de aynıdır. Oysa hava mikrobiyolojisi testleri yapılırken Petri kutusu kullanılmaktadır. Petri kutusu, içinde besi yeri olan ve çeşitli mikroorganizmalar üretmek için kullanılan özel bir kaptır.

Gıda ürünleri mikrobiyoloji testlerinde, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ve Tüketime Hazır Gıdalarda Hijyen Kriterleri Rehberi esas alınmaktadır. Yapılan analizlerde ISO, AOAC, FDA-BAM, CCFRA, USPh, EPh gibi uluslararası analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Sağlık ürünlerinin mikrobiyolojik testleri, sadece sağlık ürünleri için değil, firmaların üretim alanlarının hava ortamı, kullanılan malzemeler ve tesiste çalışan personel için de yapılmaktadır. Yapılan analizlerde GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi ve ISO 14644 Temiz Oda standartları esas alınmaktadır.

Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik testleri, ürünlerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Yapılan analizlerde European Pharmacopoeia, FDA BAM Chapter 23 analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yapılan hava mikrobiyolojisi testleri bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektir. Yapılan belli başlı testler ise şu şekilde sayılabilir:

  • Gaz ve toz emisyonları
  • Hız ve hacimsel gaz debisi
  • Özel toz emisyonları
  • VOC ve diğer organik emisyonların ölçümü
  • Dış hava ve işyeri ortamlarında toz testleri (PM10, PM2,5 ve özel tozlar)
  • Anorganik ve VOC, PAH, PCB ve organik kirleticilerin ölçümü
  • Gaz ve toz kontrol sistemlerinin verimlilik testleri
  • Kirletici kaynaklarda ve dış havada koku ölçümü

Test kuruluşları aynı zamanda emisyon meteorolojik ölçümleri, dağılım modellemesi ve hava kirliliği kontrol aracı tasarım projelerine esas analiz ve ölçümlemeleri de yapılabilmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları ve danışmanlık ve eğitim hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, Hava Mikrobiyolojisi Testleri ve diğer benzer test çalışmalarında, deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna güvenebilirsiniz.