Transpalet’ler de forkliftler gibi istifleme makinelerinden biridir. İnsan gücü ile çalışan (manuel transpalet) veya motor gücü ile çalışan (motorlu transpalet) modelleri bulunmaktadır. Transpalet’lerin önünde iki adet çatal bulunur ve bu çatalların üzerine konulan yükler hidrolik bir sistem ile kaldırılır ve yatay olarak taşınır. Transpalet’ler yük taşımak için üretilmiştir. Üzerinde yük varken ani dönüşler kazalara neden olabilir. Ayrıca transpalete uygun paletler bu araçla taşınmalıdır. Transpalet’lerin taşıma kapasiteleri farklı olabilir. Taşıma kapasitesinin üzerinde yükleme yapılması, hatalı yükleme yapılması, transpalet’lerin hatalı kullanılması ya da motorlu transpalet’lerin ehliyetsiz kişiler tarafından kullanılması kazalara neden olabilir.

Diğer taraftan hem çalışanların korunması açısından hem de bir kazada işverenin sorumluluğu açısından, transpalet’lerin belli dönemlerde bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Bu zorunluluk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından konulmuştur. Beklenmeyen kazalarda ilk sorumlu olacak kişi işverendir. Bu nedenle transpalet’lerin periyorik kontrollerinin yaptırılması hem bir zorunluluk hem de güvenlik koşuludur.

Test ve muayene kuruluşları, önce transpalet’lerin geçmiş muayene raporlarını görmek isteyecektir. Muayene işlemleri başlamadan önce, transpalet’lerin varsa eski aksaklıkları giderilmiş olmalıdır. Bu ön kontrolden sonra transpalet’lerin genel kontrolleri yapılır. Yüksüz ve yüklü durumdaki fonksiyon testleri gerçekleştirilir. Hiçbir uygunsuzluk tespit edilmemişse uygunluk raporu düzenlenir. Ancak muayene işlemleri sonunda iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun görülmeyen noktalar varsa, bunların nasıl giderileceğine ilişkin öneriler de raporda yer alır. Raporda ayrıca tespit edilen uygunsuzluklar giderilmeden transpaletin kullanılmasının güvenli olmayacağı belirtilir. Bu durumda uygunsuzluklar düzeltilmeden transpalet kullanılamaz. Eksikliklerin giderilmesinden sonra ikinci bir muayene yapılır ve sonuç olumlu olursa, eksikliklerin nasıl giderildiğini açıklayan ve tranpaletin bir sonraki muayenesine kadar güvenle kullanılabileceği ifade eden ikinci bir rapor düzenlenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş yerlerinde kullanılan makinaların türlerine göre, kontrol dönemlerinin ne olduğunu ve dönemsel kontroller sırasında hangi kriterlerin ve standartların esas alınacağını açıklamıştır. Buna göre transpalet’lerin, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse yılda en az bir defa kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Kontroller sırasında dikkate alınan temel standartlar şunlardır:

  • TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri
  • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik - Yaya tarafından kumanda edilen araçlar - Bölüm 2: Palet taşıyıcılar
  • TS 10201 ISO 3184 İstif makinaları - Ulaştırma ve ayaklı tip - Kararlılık deneyleri
  • TS ISO 6055 Sürücülü, yüksek kaldırmalı istif makinalar - Başüstü koruyucular - Özellik ve deney

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme ve eğitim hizmetleri yanında, talep eden firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, transpalet’lerin düzenli muayeneleri ve diğer muayene hizmetleri için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları yanınızda olacaktır.