Özellikle yüksek binalardaki dairelere şebeke suyunun çıkarılması, su basıncının düşük olması yüzünden mümkün değildir. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan hidroforlar, suyun basıncını yükseltmeye yarayan pompa sistemleridir. Elektrik ile çalışan hidrofor sistemleri, binaların yüksekliğine ve daire sayısına göre yapılacak hesaplamalara göre istenilen basınç ve debi özelliklerine uygun olarak, bir yerde depolanan suyu emerek çalışmaktadır.

Kısaca hidroforlar, konutların, iş merkezlerinin, otellerin ya da sosyal tesislerin basınçlı su ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılmaktadır. İstenilen basınçta sürekli olarak su sağlayabilmek için hidroforlar kurulurken, hesaplamaların doğru yapılması ve hidrofor pompası ve hidrofor basınç tankı açısından doğru seçim yapılması gerekmektedir. Neticede bir hidrofor sistemi, hidrofor pompası, hidrofor basınç tankı, hidrofor basınç şalteri, hidrofor elektrik panosu, manometre gibi parçalardan oluşmaktadır.

Muayene ve kontrolleri yapılırken bu parçalar içinde en önemli kısım hidrofor basınç tankıdır. Çünkü bu tankın yanlış kullanımı ya da kusurlu ve hatalı oluşu, istenmeyen patlamalara neden olabilir.

Hidroforlar için güvenli çalışma ortamının yaratılması için hataların, eksiklik veya yanlışların önceden tespit edilmesi gerekir. Bu da hidroforların üretilmesinden kullanımına, düzenli bakımlarının yapılmasından periyodik kontrollerine kadar uzanan her aşamadaki süreçlerin kontrolü ile sağlanabilir. Bir taraftan üreticilerin denetlenmesi ne kadar önemli ise, aynı şekilde periyodik kontrollerin yapılması ve bunun denetlenmesi de önemlidir.

Bu yüzden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun esas alınarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, insan ve mal güvenliğinin korunması için hidrofor basınç testlerinin yapılmasını zorunlu tutmuştur. Yönetmeliğin Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlıklı maddesinde, hidroforlar basınçlı hava tankları grubuna girmektedir. Hidrofor basınç tanklarının testleri, ilgili standartlarda başka bir süre gösterilmemişse, her yıl en az bir defa yaptırılmak zorundadır.

Yapılacak hidrofor basınç testlerinin mutlaka yetkili test ve muayene kuruluşları veya laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi halde düzenlenecek raporların bir değeri olmaz. Bu raporlar aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılacak denetimlerde de geçerli kabul edilmektedir.

Hidrofor basınç testlerinde şu standartlar dikkate alınmaktadır:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Hava kompresörleri
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Hidrofor basınç testleri konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da hidrofor basınç testleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.