SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., çeşitli yönetim sistemi standartlarını ve ürün belgelendirmesi direktiflerini esas alarak, denetim, gözetim, belgelendirme, muayene ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerini sürdürebilmek için de ülke içinden ve ülke dışından farklı akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur.

SCIENCE, bugün bir taraftan belgelendirme çalışmalarına ağırlık verirken, diğer taraftan da muayene ve test çalışmalarını sürdürmekte ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Çeşitli kuruluşların kurdukları ve faaliyet alanlarına uygun çeşitli yönetim sistemleri ile ilgili olarak SCIENCE, gerekli ön denetim ve saha denetim çalışmaları yapmakta ve kuruluşun, yönetim sisteminin ilgili standartlarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüp sürdürmediğini, hem dokümantasyon üzerinden hem de kuruluşun ofis ve tesislerinde yerinde görerek denetlemektedir.

SCIENCE, bu belgelendirme çalışmalarında, aynı zamanda kuruluşun, açıkladığı politika ve hedeflerle uyumlu şekilde ve sürekli olarak yönetim sistemi standartlarını gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunup bulunmadığını gözlemektedir. Neticede belge almış olan bir kuruluş, kendisine bu şekilde bir katma değer yaratmış olmaktadır.

Bu çalışmalar sırasında SCIENCE, kuruluşların ürettiği ürünlere yönelik test ve analiz çalışmaları da yapmakta ve yapılan test ve muayenelerle, uygunluk kontrolleri ve benzeri çalışmalar yapmaktadır.

SCIENCE belgelendirme çalışmaları yaparken, bir taraftan ülkede çıkarılan yasal düzenlemeleri takip etmekte, diğer taraftan da yerli ve yabancı yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan direktifleri ve standartları yakından takip etmektedir.

SCIENCE bu çalışmalar sırasında yakın zamanda sigorta.com.tr web sitesine de ISO 27001 Belgesi vermiştir. Bugün bilgi güvenliği ciddi bir risktir. Tutarlı bir şekilde bilgi güvenliği kontrolleri yapmak için, aynı zamanda riskleri kabul edilebilir seviyelere çekmek için, kuruluşların belli standartlara uyması gerektirmektedir. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, bilgi varlıklarını korumaya ve yönetmeye yardımcı olan bir standarttır.

ISO 27001 standardı, bilginin korunmasına yönelik risklerin neler olduğunu tespit etmek ve bu riskleri ortadan kaldırmak ya da en düşük seviyeye indirmek amacı ile alınacak önlemleri belirlemek için tasarlanmıştır. Bunun yapılması kuruluşlara büyük avantajlar sağlayacaktır. Önemli olan kuruluşların yeterli bir güvenlik kontrol sistemi kurmasını sağlamaktır.

Sigorta.com.tr web sitesi, araç sigortaları, konut sigortaları ve sağlık sigortaları yanında, işyeri sigortaları, mesleki sorumluluk sigortaları, deprem sigortaları, tarım sigortaları ve çok sayıda sigorta türünde acentelik hizmetleri vermektedir. Müşterilerine sigorta hizmetleri yanında danışmanlık hizmetleri de veren sigorta.com.tr web sitesi çalışanları, diğer taraftan insanların sigorta konusunda bilinçlenmeleri için de yararlı makaleler yayınlamaktadır. Bütün bu hizmetler ofislerden verildiği gibi online olarak internet üzerinden de verilmektedir.

İnternet ortamlarında bilgi güvenliği konusu ise çok daha hassastır. Bu endişe ile hareket eden sigorta.com.tr web sitesi yöneticileri, bünyelerinde ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi’ni kurmuştur.

SCIENCE, hizmet sektöründe faaliyet gösteren sigorta.com.tr web sitesinde gerçekleştirdiği denetimler sonunda sitenin, ISO 27001 Belgesi almaya hak kazandığını tespit etmiş ve bu belgeyi düzenleyerek teslim etmiştir.