Kaldırma ve iletme araçlarının dönemsel kontrolleri, mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri ya da yüksek makine teknikerleri tarafından yapılmalıdır. Bu tür makineler ağır yük altında çalıştıklarından kaza riskine açıktırlar. Standartlarda aksi belirtilmemişse, kaldırma ve iletme araçları, beyan edilen yükün en az 1,25 katı fazlasını, güvenli bir şekilde kaldıracak ve havada tutabilecek güçte olur. Aynı zamanda bu araçların, bu yüke dayanıklı ve yeterli güçte yük frenleri bulunur. Beyan edilen yük, kaldırma ve iletme aracında işveren tarafından beyan edilen maksimum yük ağırlığıdır. Beyan edilen yükün üzerinde bir ağırlığın kaldırılması gerekiyorsa, kaldırma belirli kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmak zorundadır.

Mobil vinçler de kaldırma veya iletme araçları grubuna girmektedir. Mobil vinçler, düşey ve yatay hareket edebildikleri için, her türlü yükün kaldırılması ve taşınması için kullanılabilirler. Genel olarak ağır yüklerin kaldırılması ve taşınmasında ya da zemine batmış makinelerin kurtarılmasında kullanılır. Bir dişli üzerinde 360 derece dönebilen tipleri yanında 180 derece dönüş yapan tipleri de vardır.

Muayene ve test kuruluşları, muayene işlemlerine başlamadan önce, aracın bir önceki muayene sonuçlarını incelerler. Burada tespit edilen bir uygunsuzluk varsa, bu uygunsuzluğun mutlaka giderilmiş olması gerekmektedir. Bundan sonra mobil vincin genel kontrolü yapılır. Bu sırada elektrik elemanları, mekanik aksam ve kanca kontrolleri yapılır. Sonra yüksüz durumdaki mobil vincin fonksiyon testleri gerçekleştirilir. Son aşamada dinamik ve statik olarak yük kaldırma testleri yapılır.

Mobil vinçlerin, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse yılda en az bir kere uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından getirilmiştir. Yasaya göre umulmadık bir kaza ile karşılaşılması halinde, işverenler sorumlu olmaktadır. Bu yüzden mobil vinçlerin düzenli kontrollerinin yaptırılması, hem bir zorunluluk hem de bir güvenlik koşuludur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ni çıkarmış ve iş yerlerinde kullanılan makinaların çeşitlerine göre, kontrol dönemlerinin ne olduğunu ve periyodik kontroller sırasında hangi kriterlerin ve standartların esas alınacağını açıklamıştır. Buna göre kontroller sırasında dikkate alınacak temel standartlar şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları - Vinçler - Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS ISO 4309 Vinçler - Tel halatlar - Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları
  • TS ISO 12480-1 Vinçler - Emniyetli kullanım - Bölüm 1: Genel

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme ve eğitim hizmetleri yanında, talep eden firmalara belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, mobil vinçlerin düzenli muayeneleri ve diğer muayene hizmetleri için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları yanınızdadır.