Yük ve insan taşımada kullanılan asansörler, günlük hayatta en çok kullanılan ve o oranda tehlike riski yüksek olan araçlardır. Bu nedenle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 2008 yılında Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği yayınlanmıştır. Hizmete alınan asansörlerin, insanların mal ve can güvenliği açısından tehlike yaratmadan çalışması gerekmektedir. Bu yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, periyodik muayeneleri, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken bütün kuralları belirlemiştir. Kısaca bütün asansörler, ilk defa hizmete alındıktan iki yıl sonra, sonrasında ise her yıl bir kere kontrol edilmek zorundadır. Aksi halde asansörler mühürlenir ve kullanıma kapatılır.

Asansörler ile ilgili bir başka yasal düzenleme ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelik, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının, bu arada asansörlerin, kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari koşulları açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe göre de insan ve yük taşıyan asansörlerin, ilgili standartlarda başka bir süre verilmemişse, her yıl en az bir defa kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin eki, Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ek, insan ve yük taşıyan asansörleri, kaldırma ve iletme araçları grubunda göstermiştir. Bu muayene ve kontroller, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Ayrıca asansörler, elektronik kumanda sistemi ile donatılmış olduklarından muayene ve kontrol çalışmalarına elektrik ile ilgili branşlarda yetkili olan kişilerin de katılması gerekmektedir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan ne kontrol ve muayene işlemleri ne de düzenlenen raporlar geçerli olmazlar.

Yapılacak kontrollerde, Asansör Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıda sayılan temel standartlar da dikkate alınmaktadır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Yük ve eşya taşımada kullanılan asansörlerin muayene ve kontrolleri konusunda daha fazla bilgi almak ve bu kontrolleri yaptırmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.