TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’ne ait logo, marka ve belgeler, sadece TÜRCERT tarafından gerçekleştirilen belgelendirme çalışmalarında başarılı olan kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

TÜRCERT bu çalışmasında şu sayılan standartlar çerçevesinde hareket etmektedir:

  • TS EN ISO/IEC 17030 Uygunluk Değerlendirmesi - Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri İçin Genel Şartlar
  • TS EN ISO/IEC 17021 Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar

Belgelendirme denetimlerinden başarı ile geçen kurum ve kuruluşlar, TÜRCERT tarafından verilen logoyu, bu standartlara ilişkin koşullar, kurallar ve gereklilikleri karşılamak suretiyle kullanabilirler. TÜRCERT, aynı zamanda belge almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara, ilgili akreditasyon kurumlarının belge ve logo kullanım talimatlarından birer kopya teslim eder.

TÜRCERT, logo ve markasının kullanılması, belge sahibi kurum veya kuruluşların faaliyetlerinden TÜRCERT’in sorumlu olacağı anlamına gelmez. Söz konusu logo ve belge, kuruluşların belge kapsamına girmeyen bölümlerinde veya bağlı kuruluşlarında ya da ortaklıklarında kullanılamaz.

TÜRCERT logosu, bir ürün belgesi değildir. Bu yüzden de ürünler üzerinde, ürün test raporları üzerinde ve muayene raporları üzerinde kullanılamaz. Ancak ürün bir paket veya kutu içinde olabilir. Belge sahibi kuruluş, ürünlerin karton, mukavva veya benzeri ambalajları üzerinde, bu belgenin ürüne değil, yönetim sistemine ait olduğunu açıklayan bir ifade ile birlikte logoyu kullanılabilir. Örneğin, bu ürün, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre, ya da GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standardına göre belgelendirilmiş ve tesislerimizde üretilmiştir, şeklinde bir ifade kullanılabilir.

Belge sahibi kurum veya kuruluşlar, logoyu, gazete ve dergi reklamlarında, broşürlerde, el ilanlarında ve kataloglarda reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilirler. Ayrıca antetli kağıtlarda, faturalarda ve resmi evrakta da kullanabilirler.

TÜRCERT logosunun kullanım şekli aşağıdaki tabloda daha net gösterilmiştir.

 

Logo kullanımı

Ürün üzerinde

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde

Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde

Açıklama olmadan

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Kullanılabilir

Açıklama ile

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Kullanılabilir

 

Belge sahibi kurum veya kuruluşlar, en ve boy oranı sabit tutularak, logonun boyutları ile oynayabilirler. Ancak kendi logolarından daha belirgin ve ön planda olacak şekilde kullanılması uygun değildir.

TÜRCERT logosu, araçların üzerinde, binalarda, tabelalarda veya bayrak üzerinde kullanılabilinir. Ayrıca kartvizitlerde ve promosyon malzemeleri üzerinde de kullanılması mümkündür, ancak gözetim sürelerinin aralıksız tamamlanması koşulu aranır.

TÜRCERT, belge sahibi kurum ve kuruluşlardan logo, marka ve belgeleri nerelerde kullandıklarını öğrenmek isteyebilir. Bu durumda kuruluş bu talebi karşılamak zorundadır.

Belge sahibi kurum ve kuruluşlar, belgenin geçerlilik süresinin dolması halinde veya belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumlarında logo kullanımını durdurmak zorundadırlar.

Belge sahibi kuruluşlar, belgenin geçerlilik süresi içinde Logo Kullanım Talimatı hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi halde TÜRCERT, yasal yollara başvurabilir.