FSSC 22000 standardı, 2004 yılında FSSC (The Foundation for Food Safety Certification, Gıda Güvenliği Sertifikasyonu Kuruluşu) tarafından tasarlanmıştır. Bu standart gıda tedarik zinciri üzerinde yer alan işletmeler için, gıda güvenliği risk yönetimine yönelik bir yaklaşımı içermektedir. Aslında FSSC 22000 sistemi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından oluşturulan ISO 22000 standardı üzerine kurulmuş bir belgelendirme sistemidir. Ayrıca içeriğinde PAS 220 standardı da yer almaktadır. Bu standart, Danone, Nestle, Unilever ve Kraft firmaları başta olmak üzere birçok belgelendirme kuruluşunun ortak çalışmasıdır ve uluslararası gıda standardı olarak kabul edilmektedir.

Hangi coğrafi bölgede faaliyet gösteriyor olursa olsun ya da hangi büyüklükte olursa olsun bütün gıda ürünü, gıda içeriği ve gıda ambalaj malzemeleri üreten işletmeler FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve yönetebilir.

FSSC 22000 standardı, işletmelere başarılı bir gıda güvenliği kültürü getirmesi yanı sıra etkin bir yönetim sistemidir ve işletmelerin belgelendirilmesinde önemli bir araçtır.

FSSC 22000 standardı, gıda güvenliğine yönelik kriterlerin ve koşulların, uluslararası boyut kazanması ve şeffaflaşması amacı ile tasarlanmıştır. FSSC şemsiyesi altında işletmenin bütün süreçleri, süreçlerin birbirleri ile bağlantısı, gözlemlenmesi ve denetlenmesi, sistematik bir yapı içinde tespit edilmekte ve yönetilmektedir.

Bu sistem sayesinde yüksek kalitede gıda güvenliği sağlanmış olmaktadır, çünkü yetkili belgelendirme kuruluşlarının profesyonel denetçileri tarafından ayrıntılı bir şekilde denetlenmektedir.

Gıda güvenliği konusu, günümüzde gıda ticareti kapsamında, gıda maddelerinin tarladan tüketicinin masasına gelinceye kadar bütün ilgili taraflar arasında son derece önemli, küresel bir problem haline gelmiştir. Gıda güvenliği, zirai üretim süreçlerinden, ambalajlama ve lojistik hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda söz konusudur ve hem bu süreçlere katılanlar hem de ülkeler arasında gıda güvenliği bazlı ilişkilerin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda bir takım düzenlemelerin yapılması bir zorunluluk olmuştur. FSSC 22000 standardı böyle bir zorunluluk ile ortaya çıkmıştır.

Kısaca FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, varolan ISO 22000 ve PAS 220 standartlarının uygulanması üzerine kurulmuştur ve bugünlerde yerli ve yabancı gıda üretici firmaları ve perakendeci firmaların talepleri doğrultusunda FSSC 22000 belgelendirme çalışmalarına olan talep artmıştır.

FSSC 22000 sisteminin temel yapısı şu şekildedir:

  • Gıda üretici firmalarının gıda güvenliği gereklilikleri
  • Belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler
  • FSSC 22000 akreditasyon kuralları
  • Paydaşlar için kurallar

Sistem, gıda üreten firmalar ve perakendeci firmaların, özellikle ISO 22000 ve PAS 220 standart gerekliliklerini uygulamalarını hedef almıştır. Ayrıca şu konulara da vurgu yapmaktadır: yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulması, müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve verimli bir personel yönetiminin sağlaması.

PAS 220 standardı ise esas olarak şu konulara yoğunlaşmaktadır: binaların yapısı ve yerleşimi, çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi, yardımcı tesisler (hava, su ve enerji kaynakları), atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri, ekipman uygunluğu, temizliği ve bakımları, satın alınan malzemelerin yönetimi, çapraz bulaşmayı engellemek için alınacak önlemler, temizlik ve sanitasyon, haşere kontrolü, çalışanların hijyeni, yeniden işleme süreçleri, ürün geri çağırma süreçleri, depolama süreçleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve gıda savunma.

 

Bugün bütün dünyada kabul gören FSSC 22000 gıda güvenliği standardının 2017 yılında dördüncü güncellemesi yapılmıştır. Bugüne kadar geliştirilen gıda güvenliği standartlarının hepsi de ihtiyacı tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için FSSC 22000 standardı değişen dünya koşullarına ayak uydurmak açısından mükemmelliğe ulaşmada çok önemli bir boşluğu doldurmuştur. Aslında birçok konuda olduğu gibi gıda güvenliği sistemlerinde de gelişim ve değişim süreklilik göstermektedir. Bu açıdan FSSC 22000 standardı dördüncü versiyonu bugün için en gelişmiş gıda güvenlik standardıdır.